De kerkenraad van de Jacobuskerkgemeente bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Zij geven leiding aan de gemeente. De kerkenraad vergadert tien keer per jaar. De vergadering wordt voorbereid door het ‘moderamen’, het dagelijks bestuur van de kerk.

Op de site van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) staan de taken van de kerkenraad omschreven:

 •  de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 •  het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 •  de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 •  het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 •  het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 •  de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 •  het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 •  het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 •  het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 •  het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

In de praktijk betekent dit dat er tijdens de kerkenraadsvergaderingen gesproken wordt over alle praktische zaken, over het wel en wee van de gemeenteleden en over ‘verdiepende’ onderwerpen, zoals ‘taalgebruik in de Bijbel’ of de invulling van het begrip ‘naastenliefde’.

Kerkenraadsvergaderingen zijn dus meer dan gewone vergaderingen!

Wilt u contact met de kerkenraad? De scriba (secretaris) is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eerstvolgende viering

 • Viering Jacobuskerk, 06 dec 2020 10:00 uur 2e ADVENT Reserveren van een zitplaats via de knop op deze website

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk