Wij prijzen ons gelukkig met een goede samenwerking met de rooms-katholieke Sint Jacobus statie. Deze statie in Rolde is een onderdeel van de parochie H. Franciscus van Assisi. De parochie is ontstaan uit een fusie in 2015 van de voormalige parochies van Assen, Roden en Zuidlaren en de staties van Rolde en Gieten. 

De statie Rolde is in 1959 opgericht met als doel uit te groeien tot een zelfstandige parochie met een eigen pastoor en kerk. Die parochie zou dezelfde grenzen hebben als de voormalige gemeente Rolde.

Dat doel is niet bereikt. Momenteel telt de statie 200 parochianen. Voor het geld dat in een fonds voor een kerkgebouw was gereserveerd, is een kerkje op de Filippijnen gesticht en de vieringen van de statie vinden sinds 1968 plaats in het enige kerkgebouw van Rolde: de Jacobuskerk.

Elke maand, op de eerste zaterdag, is er een viering. De aanvangstijd is 19:00 uur. Een aantal keren per jaar zijn er oecumenische vieringen samen met onze protestantse Jacobuskerkgemeente. 

De Sint Jacobusstatie heeft een eigen bestuur, dat tot op zekere hoogte zelfstandig kan functioneren en werkt verder als een wijk van de parochie H. Franciscus van Assisi. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de parochie in Assen: www.franciscus-parochie.nl/locatie-assen/statie-rolde.

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk