De vieringen in de Jacobuskerk zijn het kloppend hart van de gemeente. Hier komen we bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten, om te lezen uit de bijbel, om stil te zijn, te zingen en na te denken over het leven. Al bijna zes eeuwen gebeurt dat op deze plek en wij zetten die traditie graag voort!

Onze eigen voorganger is ds. Jan Bos. Op zijn vrije zondagen gaat een gastvoorganger uit de omgeving voor. We maken gebruik van een gedrukte liturgie, maar vragen of iedereen zoveel mogelijk het eigen liedboek meeneemt.

Elke zondag is er gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. Voor kinderen die liever in de kerk willen blijven is er een tasje met tekenspullen en een verhaal. De ouderling of gastvrouw/gastheer wijzen de kinderen hier op.

Op elke eerste zondag van de maand is er kinderkerk in het Tichelhoes. De kinderen worden hiervoor uitgenodigd door Aletta Ernens (tel. 345221) en Sjoukje Room (0622193458). Kinderen van buiten onze gemeente die daaraan mee willen doen kunnen zich bij hen melden.

Zes keer per jaar vieren we het avondmaal in de kerk. Daarvoor gaan we altijd in een kring staan om het tafelgebed te zingen of te bidden en geven wij elkaar de hand tijdens het bidden van het Onze Vader. Iedereen is van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen, ook de kinderen!

De Jacobuskerkgemeente prijst zich gelukkig met een cantorij en cantor. Acht keer per jaar werken zij mee aan een dienst. De cantorij oefent op dinsdagavond om 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen met Wim Westerman, tel 0592-785423.

Elke week is er gelegenheid om na de viering koffie of thee te drinken in het koor van de kerk. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd!

 

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen