De vieringen in de Jacobuskerk zijn het kloppend hart van de gemeente. Hier komen we bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten, om te lezen uit de bijbel, om stil te zijn, te zingen en na te denken over het leven. Al bijna zes eeuwen gebeurt dat op deze plek en wij zetten die traditie graag voort!

Onze eigen voorganger is ds. Jan Bos. Op zijn vrije zondagen gaat een gastvoorganger uit de omgeving voor. We maken gebruik van een gedrukte liturgie. Er zijn liedboeken aanwezig, die de gastheer/gastvrouw uitdeelt.

Op de kerkelijke feestdagen is er gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. Voor kinderen die liever in de kerk willen blijven is er een tasje met tekenspullen en een verhaal. De ouderling of gastvrouw/gastheer wijzen de kinderen hier op.

Op elke eerste zondag van de maand is er kinderkerk in het Tichelhoes. De kinderen worden hiervoor uitgenodigd door Aletta Ernens (tel. 345221) en Sjoukje Room (0622193458). Kinderen van buiten onze gemeente die daaraan mee willen doen kunnen zich bij hen melden.

Zes keer per jaar vieren we het avondmaal in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de viering van Schrift en Tafel mee te doen, ook de kinderen!

De Jacobuskerkgemeente prijst zich gelukkig met een cantorij en cantor. Voor informatie over de cantorij kunt u bellen met Wim Westerman, tel 0592-785423.

Na de viering is er altijd koffie of thee. Iedereen is uitgenodigd even na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 25 sept 2022 10:30 uur Vredeszondag, let op: deze dienst is in DE TRANS, Stroetenweg 15 Nooitgedacht

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk