Overdenking zondag 10 januari 2021, Ds. Jan Bos

Marcus 1, 1-11

Inleiding op de lezingen

We maken deze tijd na Kerst een begin met lezingen uit het evangelie van Marcus, volgens het rooster. We zitten in de tijd van de Epifanie, de verschijning van Jezus aan de wereld. De openbaring en de ontwikkeling van het groot geworden kind.

Marcus heeft wonderlijk genoeg helemaal geen geboorteverhaal van Jezus, maar valt meteen met de verschijning van Jezus in huis. Johannes de Doper doopt Jezus in de Jordaan. 

Johannes roept op tot een nieuw begin, maar wijst ook meteen door naar iemand die na hem komt en pas echt een nieuw begin maakt. Een begin van binnenuit. Over dat verschil tussen Johannes en Jezus ga ik het vanmorgen met u hebben. Het verschil dat tot uiting komt in de hemel die opengaat.

De lezing uit het oude testament is gekozen uit Jesaja 42 omdat de stem uit de hemel bij Jezus’ doop woorden uit dit hoofdstuk herhaalt en omdat dit hoofdstuk aangeeft wie Jezus zou zijn.

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

1) De hemel gaat open

Toen ik dit hoofdstuk over Jezus’ doop las, zag ik direct het schilderij van Jan Kooistra voor me.

Een schilderij dat prominent boven de bank van twee gemeenteleden van ons hangt.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk