Zondag 18 febr. 2018

Jesaja 11, 1-10

Marcus 1, 12-15

Overdenking

Lieve mensen van de Jacobuskerk, gasten, gemeente van Jezus Christus,

1) Met de deur in huis vallen

De evangelist Marcus valt vanmorgen met de deur in huis als hij voor het eerst de naam Jezus laat vallen.

Bij hem niks geen Kerstverhaal, wijzen uit het Oosten, os en ezel enzovoort.

Nee, Marcus begint zijn evangelie met de profeet Johannes die aankondigt dat er iemand anders na hem komt die zal dopen met de heilige Geest.

En dan vertelt hij direct over de volwassen Jezus die naar die Johannes toekomt en zich laat dopen.

Marcus laat er geen gras over groeien.

Heel kort en bondig en snel zet hij zijn evangelie neer.

Er zit een enorme haast in.

Zo snel mogelijk moet het toe naar het leven en werk van Jezus.

Naar zijn verkondiging van het Rijk van God, dat is: de bevrijding van mensenlevens.

Eerstvolgende viering

  • Viering, 31 mei 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen