Zondag 4 maart 2018

Johannes 2, 13-20
Amos 5, 21-24

 

Overdenking door ds. Jan Bos

Lieve mensen van de Jacobuskerk, gasten, gemeente van Jezus Christus,

1) Boosheid

In de glossy "Jezus" die in 2015 verscheen staan hele mooie dingen.
Zo is er een artikel met de titel "9x niet waar" (p.62-63)
Eén van de dingen die niet waar zijn volgens dit blad is dat Jezus een allemansvriend zou zijn.
Er staat: "Jezus ging inderdaad vriendelijk om met prostituees, fraudeurs en verraders, maar tegelijk was Hij soms nogal streng. Er is een verhaal dat Hij een hele markt op de kop zet.
Hij gooide de kraampjes om en joeg alle dieren uit de tempel.
Dan ben je in ieder geval geen lieverdje"
Aldus de glossy "Jezus".

Boosheid en woede.
Die komen ons tegemoet in de bijbelgedeeltes van vanmorgen.
Amos gaat tekeer tegen zijn volk, namens God.
En Jezus laat er ook geen gras over groeien.
Als ik eerlijk ben vind ik het wel mooi eigenlijk.
Eindelijk duidelijke taal.
Niet van dat slappe gedoe.
Niet van dat benauwde, dat softe!

Aan de andere kant: is boosheid wel zo vruchtbaar?
Is het niet goed dat we af-zijn van een toornige God,
van dominees die preken over hel en verdoemenis?
Is het niet goed dat we leraren en leraressen, maar ook trainers en ouders,
meer en meer proberen om boosheid te vermijden en kinderen positief proberen te benaderen,
in plaats van ze af te bekken of ze te wijzen op wat fout gaat?
Wat is het heilzaam, dat trainers hun pupillen niet vanaf de zijlijn toeschreeuwen wat ze fout doen,
maar hen alleen maar complimenteren met wat goed gaat!
'Positief coachen' noemen ze dat.

Wat Jezus hier doet, is dat wel in lijn met zijn boodschap van vrede en vergeving?
Schiet Jezus hier niet teveel uit zijn slof?
Of is dat juist een bewijs dat Hij inderdaad gewoon een mens is als wij..?
Of is er ook zoiets als heilige verontwaardiging?

Eerstvolgende viering

  • Viering, 31 mei 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen