Lieve mensen van de Jacobuskerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

1) Stralende gezichten!
Wat een prachtige en wonderlijke verhalen over Elia en Jezus vanmorgen!
Verhalen over twee mensen die zich heel dicht bij God voelen.
Ik zie daar Elia staan in die grot.
Een bries van liefde waait om zijn gezicht.
En daar zie ik Jezus voor me op die berg.
Zijn gezicht stráált en zijn kleren zijn witter dan wit!

Het zijn momenten waar je als mens zo hevig naar kunt verlangen.
Dat alles op zijn plek valt.
Dat je geen vragen meer hebt.
Dat je weet wat je wilt.
Dat alle zorgen van je af vallen.
Dat je een soort antwoord krijgt.

Soms is zo'n moment van het gezicht van mensen af te scheppen.
Als mensen verliefd zijn bijvoorbeeld en daarvan vertellen.
Je ziet die mensen gewoon stralen en dat zeggen we dan ook.
Zulke momenten kennen mensen ook als ze een olympische medaille winnen.
Dat overkomt ons niet alle dagen, maar het is ook al mooi bij een ander te zien.
Wat prachtig om te zien hoe het geluk dan van het gezicht van mensen afspat.
Misschien hebt u wel gezien hoe Suzanne Schulting reageerde op haar gouden medaille op de 1000 meter shorttrack afgelopen donderdag.
Wat een intens geluk!

2) Godservaringen
Is die ervaring van Jezus op die berg met verliefdheid te vergelijken?
Of met het winnen van een gouden medaille?
Ik denk maar voor een klein deel.
Jezus veranderde van gedaante, een metamorfose staat er letterlijk,
dat is de overeenkomst.
Maar voor de rest is dit verhaal van een andere orde denk ik.
Het gaat hier om een godservaring,
een diep besef van 'weten'.

Ik weet niet of u wel eens zoiets hebt meegemaakt.
Dat je een moment van heel intens geluk had.
Of dat je je heel rustig voelde.
Dat alles goed was.
Dat je heel erg op je plek was.

Er zijn genoeg verhalen van bekend.
Vooral mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad vertellen over een intens gevoel van vreugde en liefde en rust.
Maar ik ken ook veel andere verhalen.
Van een mevrouw die vertelde dat ze vlak voor een operatie voelde dat God haar een grot binnenleidde en dat ze daar sprak met haar overleden vader en oma.
Hun gezichten straalden!
En van een andere vrouw die vertelde dat zij God soms zo ervaart dat zij gewoon 'weet' dat Hij er is.
Niet met je hoofd, maar diep van binnen.

Dat soort ervaringen lijken mij heerlijk.
Ik heb het jammergenoeg nooit echt meegemaakt.
U wel?
Toch had die goddelijke ervaring van die mevrouw in die grot ook een andere kant.
Want - zei ze- je moet toch ook weer door met je gewone leven.
En dan kan dat gevoel van Licht nog wel diep van binnen in je zitten,
je moet toch weer door met het gewone leven van alledag en dat soms pijn.

Ook Jezus zal na deze ervaring weer 'afdalen' van de berg en het lijden van zijn medemensen voelen en op zich nemen, tot aan het kruis.
Maar deze ervaring op die berg, die is fundamenteel.
Het legt de basis om alles wat zal komen vol te houden.

3) Jezus ervaart God, net als Mozes en Elia
Op een dag neemt Jezus drie vrienden van hem mee naar een hoge berg.
Het is 'zes dagen' later.
Later dan wat?
Zes dagen nadat Jezus heeft aangekondigd dat hij zal gaan lijden en opstaan.
Zes dagen nadat Hij zei: sommigen van jullie zullen het Koninkrijk zien, nog voordat ze sterven.

Die zes dagen staan er niet zomaar.
Het is een verwijzing naar de zes dagen die Mozes doorbracht op de berg Sinai. (Ex. 24:15)
Zes dagen waarin Mozes toegesproken werd in een wolk en de tien geboden ontving.
Overduidelijk is dit verhaal een verwijzing naar de twee keer dat Mozes die berg opging om God te ontmoeten.
Ook Mozes veranderde van gedaante,
zijn gezicht straalde
en ook toen bedekte een wolk de berg.

Wat ook opvalt is dat deze ervaring plaatsvindt

Eerstvolgende viering

  • Viering, 31 mei 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen