Zondag 17 januari 2021, Ds. Jan Bos

Lezingen: Marcus 1, 14-20 en 1 Samuël 3

Inleiding op de lezingen

We lezen vandaag verder in Marcus 1. Vorige week lazen we over de hemel die openging bij de doop van Jezus door Johannes. Vandaag gaat het evangelie verder met Jezus die zijn missie begint met de roeping van vier vissers aan het meer van Gallilea. Een kort maar zeer indringend stuk. Waartoe worden wij ook nu nog door Jezus geroepen? Voelen wij die stem van binnen/van Buiten ook nu nog? Vragen die allemaal te maken hebben met onze roeping en bestemming in het leven. 

Er zijn naast dit verhaal meerdere roepingsverhalen in de bijbel. Denk maar aan Abraham, Mozes, Samuël, Saul, Gideon en Ezechiël. Het verhaal van Samuël is de oudtestamentische tegenhanger van Marcus 1 deze zondag. 

Een prachtig thema vanmorgen: waartoe word je geroepen in je leven?

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) Roeping

Vanmorgen lezen we twee prachtige verhalen over Roeping.

Wat zou het mooi geweest zijn om juist vandaag de vier nieuwe ambtsdragers te bevestigen in hun ambt als ouderling.

Dat was eerst ook de planning, maar door de Corona hebben we dat uitgesteld.

Als het zover is zal ik deze vier mannen vragen:

‘voel je je door God en zijn gemeente geroepen om ambtsdrager te worden’.

Dat levert altijd een mooi gesprek op in de voorbereiding.

Voel je je geroepen om dit te gaan doen?

En wat heeft God daar mee te maken?

Trouwens: geldt die roeping dan niet als je kindernevendienst geeft, als je koster bent of kerkbalansenveloppen rondbrengt?

Zelf vind ik dat die roeping veel breder is dan alleen voor ouderlingen en diakenen.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk