Overdenking zondag 2 mei 2021, Ds Jan Bos

teksten: Johannes 15: 1-8   

Inleiding

Afgelopen zondag ging het in de kerkdienst over het gesprek tussen Petrus en Jezus aan het meer van Gallilea. Vandaag gaat het ook over die band tussen Jezus en zijn leerlingen. In Johannes 15 luisteren we naar Jezus die in zijn afscheidsrede vóór zijn arrestatie vooruitloopt op de tijd na zijn sterven en opstanding: “Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken”. Een prachtig bijbelgedeelte over verbondenheid, in een tijd dat er steeds meer behoefte is aan verbondenheid. 

In de tweed lezing uit de brief van Johannes komt dezelfde verbinding terug. Blijf in Mij, geloof in mijn Naam en vraag dan maar wat je wilt. Lezingen die gaan over oorsprong, doel en zin van ons leven.

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

1) Verbinding

In bijna alle profielschetsen van managers, leidinggevenden en andere bestuurders staat tegenwoordig wel het woord ‘verbinding’.

Wij doen daar bij ons thuis wel eens lacherig over.

Want wat is dat precies: ‘verbinden’?

Is dat een grijs midden opzoeken, van alles wat?

Verbinden is wel degelijk een belangrijk woord natuurlijk.

Juist in deze tijd waarin mensen zo los van elkaar moeten leven door Corona.

Verbinding.

Wij mensen snakken ernaar, en op een dieper nivo dan het aanraken merken we ook dat de samenleving harder wordt en individualistischer.

Het lijkt net of er geen gemeenschappelijk fundament meer is, geen houvast.

Soms lijkt het net of mensen en groepen elkaar niet meer kunnen bereiken,

niet meer luisteren naar elkaar, maar alleen maar roepen, schreeuwen.

Dat alles is door Corona alleen maar versterkt.

Het rommelt in de wereld, zacht uitgedrukt.

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 26 sept 2021 10:00 uur Reserveren van een zitplaats via de knop "dienst bijwonen" op deze website. Online te beluisteren via kerkomroep.nl

Actie Kerkbalans

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk