Tiende woord                         Zondag 11 oktober 2020

Exodus 20, 17. en Galaten 3: 13-26

Inleiding op de lezingen:

Deze zondag sluiten we de serie over de tien woorden van bevrijding af met het laatste woord: “Zet je zinnen niet op het huis van de ander en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, rund of ezel, of wat hem ook maar toebehoort”. Dit slotwoord gaat over de innerlijke gedachte en begeerte, over wat er zich in je ziel afspeelt voorafgaande aan de werkelijke daad. In hoeverre hebben we daar eigenlijk grip op? Mooi om te zien dat het allerlaatste woord van de 10 woorden ‘de naaste’ is: daar draait het in de tien woorden blijkbaar om!

De tweede lezing is uit Galaten 3 over het leven in Gods Geest, waardoor alle begeerten vanzelf verzwakken. 

Overdenking

 Lieve mensen van God

1) Actualiteit

In de afgelopen maanden heeft onze premier Rutte bij elke persconferentie steeds gehamerd op ons gedrag en onze eigen verantwoordelijkheid.

Dat was in het debat in de tweede kamer ook een belangrijk discussiepunt:

kunnen wij mensen die verantwoordelijkheid en keuzevrijheid wel aan

of moeten we meer duidelijke regels stellen?

Premier Rutte doelde op ons diepste innerlijk.

Op onze ‘intrinsieke motivatie’ om dingen wel of niet te doen.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk