Overdenking Zondag 24 januari 2021, Ds. Jan Bos

Lezingen: Johannes 2, 1-11 en Hosea 2

Inleiding op de lezingen:

Vandaag onderbreken we de doorgaande lezing uit Marcus even om te lezen uit Johannes 2, over de bruiloft te Kana. Jezus zorgt ervoor dat een bruiloft waar Hij voor is uitgenodigd door kan gaan. Water verandert in wijn. Er staat trouwens niet dat Jezus voor dat wonder zorgt en ook niet hoe het ‘geschiedt’. Het gaat om de symboliek, om het teken dat Jezus hier doet: in zijn leven zal hij proberen om het feest door te laten gaan. Hij wil het verbond tussen God en mens (de rode draad in de bijbel) herstellen. En daar heeft hij mensen als zijn moeder Maria, diakenen en ceremoniemeesters bij nodig: wij dus! Uit het Oude Testament lezen wij ook over het verbond tussen God en mens, waarover de profeet Hosea spreekt.

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

1) De bruiloft als teken en beginsel

Het is heel opvallend dat de evangelist Johannes als enige van de vier evangelisten begint met een feest, een bruiloft.

Dit verhaal hebben de andere drie evangelisten helemaal niet staan.

Na de roeping van de discipelen is dit ‘het eerste teken’ dat Jezus zal gaan doen, staat er.

Dat is natuurlijk niet voor niets.

Het is niet alleen het eerste teken, maar ook het principiële:

dit gaat Jezus in zijn hele leven doen: zorgen dat de bruiloft doorgaat!

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk