Zondag 25 oktober 2020

Deuteronomium 6: 1-9 en Mattheus 22, 34-46

Inleiding op de lezingen

De serie over de 10 woorden is afgerond. Vandaag voegen wij ons weer in het landelijke rooster en daarin staan Deuteronomium 6 en Mattheus 22, 34-46 op het programma: over het grote gebod in de bijbel. God liefhebben en je naaste als jezelf. Het kan eigenlijk niet toevalliger na de serie over de 10 ‘geboden’! 

Wat is God liefhebben nu eigenlijk? Is dat inderdaad hetzelfde als je naaste liefhebben als jezelf? Of zit daar nog verschil in? En hoe vertaal je de woorden ‘als jezelf’? Moet je de naaste liefhebben zoals je jezelf liefhebt of ‘omdat je naaste gelijk is aan jou’? 

Overdenking

Lieve mensen van God 

Misschien hebt u wel eens op dat mooi bankje gezeten aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam.

Dat stenen bankje met een beeltenis van majoor Bosschardt van het leger des heils.

Op dat bankje staat een uitspraak van haar:

“God dienen is mensen dienen. Mensen dienen is God dienen”

Haar geloof en liefde voor God gaven haar een enorme drive om mensen te dienen.

Vandaag gaat het over deze verbinding tussen God en de naaste.

God liefhebben en je naaste als jezelf.

9132191223183148

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk