Overdenking Pinksterzondag 23 mei 2021, Ds. Jan Bos

Teksten: Handelingen 2 en Hooglied 4

Inleiding op het thema

Op deze Pinksterzondag is het thema: “Van binnen naar buiten”. Pinksteren is immers het feest van de beweging van binnen naar buiten. De discipelen gaan naar buiten om de Geest die hen overkwam te delen met andere mensen. De mensen die dat aanhoren zijn ‘buiten zichzelf’. 

Dat die beweging bij ons mensen niet vanzelf gaat is ook duidelijk. We houden ook veel voor onszelf. Daarom lezen we ook uit Hooglied 4, over een jongen die verliefd is op een meisje. Hij kan haar echter niet bereiken. Zij is namelijk erg gesloten. Totdat zij de wind door ‘haar hof’ laat gaan. De wind die ook het huis van de discipelen vervuld en hen opent voor de wereld.

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) Het thema

Toen wij in het voorbereidingsgroepje voor deze feestdag nadachten over Pinksteren kwamen we al snel op het thema van vandaag: van binnen naar buiten.

De vrienden van Jezus zitten in een huis bij elkaar,

dan overvalt hen geluid, wind en tongen van vuur,

en vervolgens gaan zij naar buiten om te vertellen van God.

Dat staat er niet met zoveel woorden, maar het kan eigenlijk niet anders.

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 26 sept 2021 10:00 uur Reserveren van een zitplaats via de knop "dienst bijwonen" op deze website. Online te beluisteren via kerkomroep.nl

Actie Kerkbalans

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk