Overdenking Zondag 31 januari 2021

Ds. Hans Katerberg

Tekst: Markus 1:21-28 en Psalm 72

Lieve mensen van God,

Het is voor velen en ook voor mij een grote opluchting dat Joe Biden

de nieuwe president is van de Verenigde Staten.

En vooral dat er een einde gekomen is aan het tijdperk Trump.

Biden heeft op het nippertje de macht overgenomen en hij belooft veel goeds.

Hij wil opkomen voor de misdeelden en een redder zijn der armen,

om het met de mooie woorden van Psalm 72 te zeggen.

Hij wil het verscheurde Amerika weer verenigen en vrede brengen.

Hij heeft nu de macht, Joe Biden, maar... heeft hij ook het gezag?

Want gezag is niet hetzelfde als macht, er is een groot verschil.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk