Overdenking zondag 14 februari 2021

Overweging op zondag 14 februari 2021, viering van de 6e zondag na Epifanie, in de Jacobuskerkgemeente te Rolde, ds. Ari Troost

 

“Diep ontroerd stak hij zijn hand uit en raakte hem aan”

Mc 1:41

I.

“Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”, het orgelspel dat we zojuist gehoord hebben. Het is een koraalvoorspel uit het Orgelbüchlein van Johann Sebastian Bach. ‘Ich ruf’ zu dir – ik roep tot u.’ Boven het pedaal uit horen we een stem roepen om hulp, een gestalte zakt door zijn knieën, de muziek steekt de handen uit, tastend. ‘Nooit is Jezus ontroerender aangeroepen,’ zei Maarten ’t Hart ooit over deze muziek. Toepasselijke muziek bij het evangelie van vandaag, waar een melaatse bij Jezus komt, om hulp vragend, staat er, op zijn knieën vallend, zeggend: ‘als u wil, kunt u mij reinigen.’ 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk