Overdenking 6 december 2020

Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1, 19-28

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

            1) Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren

Twee weken geleden herdachten wij de overleden gemeenteleden in onze kerk.

Tijdens het lezen van de namen zongen wij telkens een tekst van dichteres Henriette Roland Holst:

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een woord, dat eeuwig’lijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Het is een prachtige, hoopvolle tekst.

Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren.

Tijdens dat lied dacht ik niet precies aan de inhoud van dat woord.

Ik vroeg me niet af: wat is dat woord dan precies?

Ik voelde alleen maar de troost die er van uit ging.

Maar dat Woord komt vandaag op een verrassende manier terug in de lezing van Jesaja:

“Het woord van onze God houdt eeuwig stand” zegt de stem in de woestijn.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk