Overdenking zondag 6 juni 2021, Ds. Jan Bos

Marcus 3, 20-35 en Handelingen 2: 43-47

Inleiding

Vandaag lezen we volgens het bijbelrooster verder uit het evangelie van Marcus. Het thema is: “Van je familie moet je het hebben”. Jezus’ verwanten denken dat hun familielid gek is geworden en willen Hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Ook de Schriftgeleerden menen dat Jezus door de duivel bezeten is. Maar wie is er hier nu ‘bezeten’ door onreine geesten? Jezus neemt afstand van zijn bloedverwanten en noemt Geestverwanten ‘broeders en zusters’. Mensen die de wil van God zoeken: het kwade en het onreine in deze wereld vastbinden, aan de kaak stellen en van binnen uit leegroven. 

Als wij ons in de gemeente van Christus als broeders en zusters beschouwen, dan is dat een prachtig beeld. Maar wat zeggen we daar dan mee? Een spiegelverhaal naast Markus 3, 20-35 is daarom het prachtige verhaal over de eerste gemeente: Handelingen 2: 43-47. 

Overdenking

Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus,

1) Familie (1)

Ik spreek u vanmorgen aan met broeders en zusters, zoals dat vroeger altijd gebeurde in de kerk.

Dat klonk wel wat zwaar en daarom hebben we dat veranderd, maar vandaag horen we Jezus spreken over wie zijn ‘broeders en zusters’ zijn en daarom die aanhef.

Broeders en zusters dus.

We horen vanmorgen over de familie van Jezus, die naar hem op zoek is.

“Degenen die bij hem zijn” staat er heel algemeen.

Zijn ‘verwanten’.

Dat is nogal een precair onderwerp.

Ik ken namelijk veel mensen die best moeite hebben met hun bloedverwanten.

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 26 sept 2021 10:00 uur Reserveren van een zitplaats via de knop "dienst bijwonen" op deze website. Online te beluisteren via kerkomroep.nl

Actie Kerkbalans

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk