Overdenking Zondag 13 juni, Ds. Jan Bos

teksten: Markus 4, 26-34 en Psalm 1

Inleiding op de lezingen

Vandaag lezen we verder uit het evangelie van Marcus. Het zijn twee korte gelijkenissen: één over zaad dat wordt gezaaid en dat tijd nodig heeft om op te komen en de andere over het mosterdzaadje dat zeer klein is maar uitgroeit tot een boom waarin de vogels nestelen kunnen. Twee gelijkenissen over het Koninkrijk van God die ons bepalen bij onze menselijke gevoelens van ongeduld, verlangen naar de oogst en ons gevoel dat het ‘niet veel voorstelt wat we doen’. 

Een klein zaadje kan worden tot een grote boom waarin de vogels nestelen. Dat is een beeld wat vaker voorkomt in de bijbel. Daarom lezen we ook psalm 1

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) Gevoelens

De gelijkenissen die Jezus aan de mensen destijds vertelde spreken ook nu nog tot de verbeelding.

Iemand zei: verhalen en gelijkenissen zijn een geweldloze vorm van leren.

Het zijn geen preken, maar boodschappen, verpakt in een verhaal.

En als je het wilt en er aan toe bent, pak je die boodschap uit en betrek je die op je leven.

Wie de schoen past, trekke hem aan.

De gelijkenissen van Jezus bieden een soort ruimte dus.

Ze hebben geduld met de hoorder.

Ze nodigen de hoorder uit om te verstaan en de boodschap tot zich te nemen.

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 26 sept 2021 10:00 uur Reserveren van een zitplaats via de knop "dienst bijwonen" op deze website. Online te beluisteren via kerkomroep.nl

Actie Kerkbalans

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk