Zondag 20 december 2020, Ds. W. Hordijk (Aalden)

Lezingen: Luc 1, 26-38, 2 Sam 7, 4-16

Vandaag is het de vierde zondag van Advent, zondag Rorate. Laat het toch dauwen van de hemel, we verlangen naar bevrijding, naar verlossing door een rechtvaardige koning, een redder, een Heiland. 'Dauwt heem’len, wolken wijkt vaneen; daal, Heiland, als een regen.' 

Ook wij kunnen wel wat heil gebruiken, daar weet u alles van, in deze bepaald niet maakbare, niet duurzame wereld van ons, lamgeslagen door een onzichtbaar virus - en welke komt hierna -, deze wereld met ontwricht klimaat en populistische verrechtsing, waarin de lelijkheid van racisme en seksisme rondspookt. Ook buiten de fabeltjesfuiken. Overdadige hoeveelheden anti-Covidvaccins voor de rijke landen, en amper voor de arme. 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk