Overdenking 7 maart 2021, Ds. Jan Bos

teksten: Marcus 2, 18-22 en Jesaja 58: 1-10                                                

Inleiding op de lezingen:

Het is zondag de derde zondag in de 40-dagentijd. Ik heb op deze zondag in deze vastentijd gekozen voor twee lezingen over ‘vasten’. Een lezing uit Jesaja 58 en één uit het evangelie van Marcus, waaruit we regelmatig lezen dit jaar. In deze lezingen plaatsen Jesaja en Jezus kanttekeningen bij een bepaalde vorm van vasten in hun tijd. Wat is vasten, wat is er mooi en goed aan en wat is het ook niét?

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

1) Vastentijd

Het is vandaag de derde zondag in de vastentijd, de 40 dagen vóór Pasen.

Een tijd van inkeer en bezinning, in de aanloop naar Pasen.

In het christendom ging deze tijd vaak gepaard met een vorm van vasten.

Minder luxe, ingetogen, soberder dan anders.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk