Overdenking zondag 19 april 2020

Lezingen

Exodus 15,22 - 16 26

Lucas 24: 13-35

 

Lieve mensen van God,

1) Niemandsland

Daar staan de Israëlieten dan aan de overkant van de Schelfzee.

Mozes heeft net een loflied gezongen en de wagens en de ruiters van de farao zijn kopje onder gegaan in het water.

Maar wat nu?

Voor hen ligt een grote woestijn!

En waar moet dat heen nu?

En hoe lang gaat dat allemaal nog duren Mozes?

We zijn nu wel vrij, maar de toekomst is zo onzeker geworden...

Israël is een ander land terechtgekomen, maar het is een niemandsland.

Ze zijn geen slaven meer, maar vrije mensen.

En werden ze in het boek Exodus eerst 'kinderen van Israël' genoemd,

nu vallen de woorden  'gemeente en 'volk van God'.

Dat geldt ook voor ons.

We zijn mensen van Pasen en daar kunnen we niet achter terug.

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen