Zondag 4 april 2021: Paasmorgen

tekst: Markus 16, 1-8. 

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) De gevoelens van drie vrouwen

Op deze Paasmorgen lopen wij als het ware mee met die drie vrouwen die in de vroege morgen naar het graf van Jezus gaan.

En ik wil met u proberen te peilen wat er in hen om is gegaan aan gevoelens.

Ik wil u meenemen in hun verlangen, hun teleurstelling, hun schrik, hun bekering en hun extase.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk