Actie Kerkbalans weer van start !

Het thema van Actie Kerkbalans 2022 is Geef vandaag voor de kerk van morgen. De folder Actie Kerkbalans vindt u [hier]. In deze folder staat onder meer beschreven waarom uw toezegging voor onze gemeente van groot belang is!

Uw toezegging digitaal doorgeven? 

Dit jaar is het net als vorig jaar mogelijk om uw toezegging digitaal door te geven door te klikken op "uw toezegging doorgeven" onder het logo van Kerkbalans. U vindt het logo van Kerkbalans in de kolom aan de rechterkant (computer) of op de homepage helemaal onderaan (mobiele telefoon).

In verband met corona wordt iedereen gevraagd om indien mogelijk van deze online mogelijkheid gebruik te maken. Als toezeggingen digitaal worden ontvangen hoeven immers minder vrijwilligers langs de deuren te gaan om de enveloppen te bezorgen en op te halen. Verder bespaart dit de kerkrentmeesters veel tijd!

Hoe gaat alles in z’n werk ?

Gemeenteleden van wie het emailadres bekend is krijgen in december 2021 een email met de vraag om digitaal toe te zeggen. Hiervoor krijgt iedereen per mail een persoonlijke inlogcode. Mogelijk komt er dan begin januari nog een herinneringsemail. 

Alle gemeenteleden die op 10 januari nog niet digitaal hebben toegezegd, en dat betreft dus ook alle gemeenteleden waarvan het emailadres niet bekend is, krijgen rond 15 januari een envelop thuisbezorgd met daarin een begeleidende brief, een papieren toezeggingsformulier, een antwoordenvelop en de folder Actie Kerkbalans. 

Antwoordenveloppen met papieren toezeggingsformulieren worden door vrijwilligers opgehaald op 29 januari 2022, bij alle gemeenteleden van wie op 10 januari geen digitale toezegging was ontvangen. Als inmiddels al wel digitaal is toegezegd kan dat aan de vrijwilliger worden medegedeeld.

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 23 jan 2022 10:00 uur Gebedsweek voor de eenheid, zonder kerkgangers, maar rechtstreeks te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk