Kerkbalans 2021Het thema van Actie Kerkbalans voor 2021 is Samen kerk, een teken van hoop. De folder Actie Kerkbalans vindt u hier. In deze folder staat onder meer beschreven waarom uw toezegging voor onze gemeente van groot belang is!

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om toezeggingen digitaal door te geven via de website van de Jacobuskerkgemeente. In verband met corona wordt iedereen gevraagd om indien mogelijk van deze online mogelijkheid gebruik te maken. Als toezeggingen digitaal worden ontvangen hoeven immers minder vrijwilligers langs de deuren te gaan om de enveloppen te bezorgen en op te halen. Verder bespaart dit de kerkrentmeesters veel tijd!

Hoe gaat alles in z’n werk ?

Gemeenteleden van wie het emailadres bekend is (ongeveer 50% van de gemeenteleden) krijgen begin januari 2021 een email met de vraag om digitaal toe te zeggen. Hiervoor krijgt iedereen per mail een persoonlijke inlogcode. Mogelijk komt er dan midden januari nog een herinneringsemail.

Alle gemeenteleden die op 21 januari nog niet digitaal hebben toegezegd, en dat betreft dus ook alle gemeenteleden waarvan het emailadres niet bekend is, krijgen rond 25 januari een envelop thuisbezorgd met daarin een begeleidende brief, een papieren toezeggingsformulier, een antwoordenvelop en de folder Actie Kerkbalans.

Antwoordenveloppen met papieren toezeggingsformulieren worden door vrijwilligers opgehaald na 1 februari 2021, bij alle gemeenteleden van wie op 21 januari geen digitale toezegging was ontvangen. Als inmiddels al wel digitaal is toegezegd kan dat aan de vrijwilliger worden medegedeeld.

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk