Veurganger: Ds. Hans Katerberg

 

Orde van dienst 6 september 2020

örgelspeulen

dagzeggen en berichten

eerste lied: Lied 280:1,2,4 (wij gaot staon)

1          De bliedschap voert oons naor dit huus

            waor ’t Woord an oons geschiedt.

            God röp zien Naom over oons uut

            en wekt in oons het lied.

2          Dit huus van holt en stien, dat lang

            de stormen hef deurstaon,

            waor nog de wolk gebeden hangt

            van wel oons veur bint gaon.

4          Is dit een huus, een plaotse waor,

            de hemel open brek?

            Waor Ie oons veilig schoelen laot,

            is dit joen eigen plek?

groet en bemoediging

  1. De liefde van de IENE, oeze God, met jullie allemaol!
  2. Zien vrede ok met jou!
  3. De IENE mak ruumte vrij veur kleine mèensen
  4. Machtelozen komt bij Hum eerst

drempelgebed

Goeie God, as dat waor is,

as dat ooit waor wordt in dizze wèreld,

dat kleine mèensen eerst komt,

vergeef oes dan aw zölf geern veuran staot,

aw oeze plaots niet kent in God zien Riek.

Nim oes an zoaw bint en heilig oes met Liefde.

Amen.

vervolg eerste lied : 7

7          Dit huus slet met oons an de tied

            maor blieven zal de kracht,

            dat wie hier schoelt ok met Joe giet

            tot alles is volbracht.

kyriegebed

kyrie    (Taizé)

glorialied: Lied 158b   (orgel + voorganger)

Een schoot van ontfarming is oeze God.

Hij die oes hef zöcht en hef zien

net as de opgaonde zun an de hemel.

Hij leut zuk zien bij oes toen wij 

in ’t duuster zaten, in scheemsel van dood.

Hij zal oeze voeten doen gaon

op het pad van de vrede.

gebed van de zondag

1e lezing: 1 Samuël 8: 1-22

Lied 1001        (orgel + voorganger)

  1. De wieze praot en alle groot vertoon

de goeie sier van goeie warken

de iedeltuten op heur pauwentroon

de luchtkastielen van de starken

al wat geldt as hoog anschreven

zal Gods woord niet overleven

wel zien kracht hoest in oez’ minnigheid 

döt d’ ogen van de starken deelslaon.

  1. Zien woord wil dizze wèreld umgekeerd: 

dat lachen zult wel as moet rèren

dat wonen zal wel hier gien woonstee hef

dat dörst en honger bint verdwenen -

en de lege schoot zal kinder dragen

wel gien vader was zal vader wezen

mèenschen zult glad aander mèenschen wezen

de bierkaai wordt een stad van vrede.                         

  1. Wel dèenken duurt dat dizze dreum het holdt

een vlam die kwient maor niet zal doven

wel zuk an dizze kolder anvertrouwt

al komp de underste stien boven:

die zal knarpen under zörgen

die zal vechten in ’t verbörgen

hij die opzit tot de mörgen dauwt  -

hij zal zien ogen niet geleuven.

2e lezing: Marcus 10:35-45

Lied 283: 1,2,3 

1          In ’t lawaai dat um oes hen is,

            in de störms van dizze tied,

zuuk wij naor het zachte soezen

            van het woord, dat mak oes blied.

2          En van allerwegen kommen,

            drinkend oet de iene wel,

            bid wij daor um neie dreumen,

            en de zun as metgezel.

3          Want wij mèenschen op de èerde

            wordt zo mu van duusternis.

            As Gods stem de tied niet keerde

            sleupen wij tot ’t èend der is.

(vers 4 wordt gelezen)

4          Laot dien dauw van vrede dalen

            in de voren van de tied.

            Breng oes samen in de stralen

            van dien goedheid wereldwied.

5          Die oes ien veur ien bij naam nuumt,

            die oes in zien liefde zet,

            zingend wil wij Gods naam priezen

            en dit hoes jöch met oes met!

            

overwegen

v.............dat het zo wezen mag

allen: amen

örgelspeulen

Lied 362 (örgel + veurganger)

1          Die eertieds spreuken hef een woord dat giet,

            een tocht deur ’t woeste hen, een weg naor ’t leven,

een speur van locht dat as een handschrift stiet

tegen de zwartste hemel helder schreven:

Hij mak oes hier een neie mörgentied,

en röp oes toe: ‘Ik zal je niet begeven’.

2          Die oes in ’t wark bij Hum in dienst hef wild,

            die ’t  waogd hef oes um oeze haand te vraogen;

            die oes oet bangigheid en doem hef tild

            en oes tot hier op starke haand hef dragen;

            Hij die verlangst opwekt, verlangst vervult –

            wees maor niet bang, Hij’s bij oes alle dagen.

3          Van Dij is dizze wèreld, dizze tied.

            Do hes dien stem tot op vandaag doen klinken.

            Dien naam is wil hebben an gerechtigheid,

            dien woord de wel waor wij gèern oet wilt drinken.

            Die tot op ’t heden oeze toekomst bis –

            laot niet in nood en wanhoop oes verzinken. 

waor de gaoven bij de oetgang veur bint

Stichting Helper

Stichting Helper (een samenwerkingsverband van verschillende diaconieën binnen de gemeente Aa en Hunze) is nauw betrokken bij de Voedselbank en geeft mensen die op of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug bijv. door mensen te begeleiden die in aanmerking komen voor een uitkering of andere praktische hulp. Meer info via www.helperaaenhunze.nl

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Kerkenwerk eigen kerk

Ook hier kunt u uw bijdrage voor de kerk overmaken op bankrekeningnummer 

NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde

slötlied: Lied 871                    (wij gaot staon)

1          Jezus zal wezen waor de zun

giet um de grote èerde um,

de maon zien lichte strepen trekt,

zowied het wiedste laand zuk strekt.

2          Het lied in alle taolen zal

zien liefde loven overal,

en oet het kindermondtie klinkt

de lofzang die zien naam umringt.

3          Zien riek is vol van zaligheid,

wel vast zat die wordt non weer vrij,

wel mu was komt tot rust veurgoed,

wel arm was hef non overvloed.

4          Laot loven elk die aosem hef

de keuning die oes alles gef.

O èerde stem non almaol saam

en priest met ‘t engelnkoor Zien Naam.

zenden en zegen

.......

allen: amen

tiedens het verlaoten van de kerk luster wij naor lied 425

Vol van dien reie zegen gaot wij op oeze wegen

van hier, oet dit hoes waor dien stem wordt heurd,

In Christus verbunden, tezamen oetzunden

op pad in een wèreld die wacht op dien woord. 

Um daor in genaode dien woorden as zaoden

te zèeien tot diep in het donkerste dal,

deur liefde andreven, um wel met oes leeft

dien zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen