Liturgie voor de viering in de Jacobuskerk op 26 juli 2020

 

Voorganger ds. Anita Akkerman uit Groningen 
Ouderling Hilly koopman
Diaken  Piet Swart
Lector  Renate Bolhuis
Koster  Kitty en Henk Bos
Organist Klaas van der Kolk
Geluid/muziek Roelof Altena 
 
 

Neem uw eigen liedboek mee, dan kunt u de liederen meelezen.
 
Orgelspel en voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)
 
DE VOORBEREIDING
 
Welkom door de ouderling (hierna gaat de gemeente staan)
 
muziek : lied 216: 1, 2 en 3 
Youtube: Nederland zingt (koorversie, niet de soliste)
https://youtu.be/YXq1b1mCBt8
 
Drempellied: voorganger zingt
 
 
v. Bij U is de bron van het leven
a. en in Uw licht zien wij het licht
v. Keer ons om naar U toe
a. en doe ons weer leven met hart en ziel
 
Muziek: L 216: couplet door organist gespeeld
 
Kyrië afgesloten met... 
 
Glorialied: L 981: 3, 4 en 5 
(organist speelt de melodie, voorganger leest de coupletten voor)
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
 
Aansteken van de tafelkaarsen en Gebed om de heilige Geest
 
Eerste lezing: psalm 84 
 
muziek: 1 couplet van psalm 84 op het orgel
 
Tweede lezing: Mt.10: 10-11
 
Muziek: lied 339a (organist speelt de melodie, voorganger leest de tekst)
 
Overweging
v. …. zo moge het zijn
a. Amen
Moment van stilte, orgelmeditatie
 
DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden 
 
Stil persoonlijk gebed en Het Onze Vader
 
Mededelingen (door de diaken)
 
Muziek: lied 978: 1, 3 en 4
 
Via Youtube: Nederland zingt:  Aan U behoort o heer der heren.
 
Zending & zegen
 
 
Collecten:
 
1e collecte Diaconie
Met deze collecte ondersteunen we een groep vrouwen van dorpen rondom Dabbé in Mauretanië. Zij onderhouden met z’n allen een grote moestuin waar ze geld mee verdienen, zodat ze schoolgeld voor hun kinderen en gezondheidskosten kunnen betalen en waar hun gezinnen van eten. Door de droogte is er behoefte aan een eigen waterpomp (op zonne-energie) en een nieuwe watertoren. www.wildeganzen.nl/projecten/mauritanie-moestuinen
 
2e collecte kerkenwerk Rolde
 
 
U kunt deze dienst naluisteren via www.kerkomroep.nl 

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen