Nieuwsbrief 16 van de Jacobuskerkgemeente

Weer naar de kerk!
Het was wel wennen afgelopen zondag 5 juli: voor het eerst na vier maanden mochten we weer naar de kerk. Door de maatregelen moest iedereen zich van tevoren opgeven en moesten we op afstand van elkaar zitten. Bovendien mochten we niet zingen dus luisterden we naar het orgel en naar opnames van CD en Internet. Ook geen koffie na afloop. Dat is wel kaal, hoor…Het bleek dat veel mensen het zekere voor het onzekere namen en thuis bleven om naar de dienst te luisteren.

 

Wat leuk en toevallig was: precies 56 jaar geleden (in 1964)was er ook een ‘herinwijding’ van de kerk op 5 juli. Toen werd de kerk weer opnieuw in gebruik genomen na 4 jaar verbouwing. De kerkdienst begon toen met de lezing van psalm 84 door de president-kerkvoogd, dhr. Hingstman. Diezelfde psalm hebben wij afgelopen zondag uitgesproken en op het orgel gespeeld. “Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer, het huis, waar Gij uw Naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.” Een mooi begin van de dienst die hopelijk het begin is van een lange en onafgebroken reeks diensten in de kerk!

De bloemengroep had de kerk prachtig versierd, zowel voorin als aan de zijkanten van de kerk. Heel erg mooi! Dank aan de bloemengroep!

Rondom de diensten

Aankomende zondagen gaan de volgende gastpredikanten voor:

19 juli:             Hans Katerberg (Borger)

26 juli:             Anita Akkerman (Assen)

2 augustus:                  Hendrik Marsman (Nooitgedacht)

9 augustus:                  Hélène Westerik (Odoorn)

Autovervoer

Mensen die naar de kerkdienst willen en daarvoor opgehaald willen worden wordt gevraagd tijdig contact op te nemen met Peter Visser (0623880634).

Overlijden

Op 8 juli overleed mevr. Ali Lubbers – Biemold. Ze werd 68 jaar en woonde aan de Lottinglaan. Zondag zullen wij haar in de kerkdienst gedenken en bidden wij voor Jan en haar kinderen en kleinkinderen.

Pastoraat

We leven mee met Paul Schol in de Markelaan en met zijn gezin en wensen hen sterkte en de zegen van God.

Thema van de online-kerkdienst van 12 juli

Aanstaande zondag staan we stil bij het vijfde woord van de tien zogenoemde ‘geboden’. Geboden die eerder gericht zijn op bevrijding dan op beperking. In het vijfde woord van bevrijding horen we de bekende woorden: “Toon eerbied voor je vader en moeder, dan zullen je dagen verlengd worden in het land dat de Heer je zal geven”. Ook hier zullen we zien dat de reikwijdte van het woord veel verder gaat dan op het eerste gezicht en de eerste indruk. Je ouders eren lijkt vanzelfsprekend. Aan de andere kant roept het veel vragen op: er zijn veel mensen die geen eerbiedwaardige ouders hebben gehad bijvoorbeeld… Jezus geeft ons daarin een bevrijdend inzicht: “je ouders en broers en zusters zijn diegenen die de wil van de Vader doen” (Mattheus 12:50). In deze viering luisteren we naar een passend lied van cabaretière Lucretia van der Vloot over haar positie als dochter en moeder. De tekst staat in de liturgie onderaan deze nieuwsbrief. En we horen die prachtige regel van Kahlil Gibran over het “hebben” van kinderen:

“Uw kinderen zijn uw kinderen niet

maar de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelve.

U brengt hen ter wereld maar u bent niet hun oorsprong.

En ofschoon ze bij u zijn behoren ze u niet toe”.                              

(Kahlil Gibran – De profeet)

Vakantie

Maandag ga ik op vakantie tot en met 9 augustus.

Marjolijn en ik gaan drie weken fietsen vanuit Rolde naar Leipzig (als het goed is…) en met de trein terug.

In die tijd verblijven vrienden van ons in de pastorie.

Het was een vreemd en bewogen seizoen, voor de maatschappij maar ook voor ons als kerk. Telkens maar weer moesten we nadenken wat mogelijk en nodig was. Na de zomer zal het nog steeds niet normaal zijn, maar dan is er gelukkig wel meer mogelijk dan de afgelopen periode.

In de tijd dat ik weg ben is Gerhard ter Beek uit Grolloo mijn vervanger. Rienk Kamer (0653474585) en Anneke Meijering (0652468239) zijn contactpersonen. Anneke zal de komende tijd de nieuwsbrief verzorgen.

Tot slot

Ik wens u en jou een hele goede zomer toe en zie jullie graag terug in augustus. Vrede en alle goeds!                                                                                                        

Ds. Jan Bos

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen