Om iedereen de gelegenheid te geven veilig een dienst bij te wonen, zijn de onderstaande maatregelen getroffen.

Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst is verplicht. Gebruik daarvoor de gele knop op deze pagina.

U kunt de dienst ook thuis beluisteren via kerkomroep.nl

Zo ziet de kerkgang er vanaf 5 juli uit:

Voordat de dienst begint:

Bij de ingang staat een coördinator om iedereen die zich vooraf heeft aangemeld welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden. De coördinator vraagt ook naar uw gezondheid. Heeft u klachten, dan mag u niet naar binnen. We rekenen er hierbij op dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Bij aankomst en bij het naar binnen gaan houdt iedereen 1,5 meter onderlinge afstand, ook als u even moet wachten.

Bij de ingang staat desinfectiemiddel voor de handen, maak uw handen schoon voordat u de kerk binnengaat.

De garderobe is niet in gebruik, jas en tas gaan mee naar de zitplaats.

Gebruik het toilet liever niet. Het kan wel, met inachtneming van de afstands- en hygiëneregels. U wordt verzocht het toilet (inclusief de gebruikte knoppen) schoon achter te laten.

Binnen zijn coördinatoren die iedereen naar een zitplaats wijzen; zitplaatsen zijn op ruim 1,5 meter afstand van elkaar en staan in het koor en het schip van de kerk. Gezinnen, echtparen en huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten. De stoelen die u mag gebruiken, zijn gemarkeerd.

Tijdens de dienst:

 

Alleen de predikant en de ouderling van dienst zijn aanwezig in de consistorie. Zij bidden het consistoriegebed en komen daarna naar binnen. De dienstdoende diakenen zitten in de kerk. De predikant blijft beneden staan en gebruikt de preekstoel dus niet. Zo is de voorganger voor iedereen in de kerk goed zichtbaar.

Helaas is het niet verantwoord om te zingen. U kunt wel uw liedboek meenemen zodat u mee kunt lezen met muziek en teksten. Per dienst wordt gekeken naar de muzikale ondersteuning, naast het orgel.

Na de dienst:

Collectes zijn in verband met de afstandsregels na afloop van de dienst: we zorgen voor plaatsing van collectebussen bij de uitgang. Ook digitaal overmaken van het collectegeld blijft mogelijk.

We verlaten de kerk op aangeven van de ouderling van dienst en de coördinatoren. Ook hierbij houden we onderling 1,5 meter afstand.

We drinken binnen geen koffie met elkaar.

We reinigen de kerk, zodra iedereen is vertrokken.

 

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 06 dec 2020 10:00 uur 2e ADVENT Reserveren van een zitplaats via de knop op deze website

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk