Nieuwsbrief 14 van de Jacobuskerkgemeente

Deze nieuwsbrief wil ik openen met woorden uit een lied van de muziekgroep de 3JS, waarin God op een verrassende manier wordt bezongen. Het lied is een onderdeel van de dienst van aanstaande zondag en gaat over de naam van God.

Geef mij een naam
noem mij het houden van elkaar
noem mij maar God
noem mij het goede.
Geloof maar in mij
ik ben de ruimte en de tijd
ik ben er nu
en ik zal er morgen zijn
   

(de 3JS – Geef mij een naam)

 

Thema van de online-kerkdienst van 28 juni

Zondag zal het derde woord in de serie kerkdiensten over de 10 woorden de leidraad zijn: “Misbruik de naam van God niet”. Onze eerste gedachte is dat we niet moeten vloeken. Maar ook hier geldt denk ik dat dit woord veel verder gaat dan fatsoenlijk taalgebruik. De kerngedachte is dat we de naam van God niet te pas en te onpas moeten gebruiken. Maar al te vaak is de naam van God gekoppeld aan eigenbelang, een land, een heilige oorlog, aan geld (“God met ons” op de rand van de gulden), aan een bepaalde geloofsrichting of kerk etc. Hoe gaan wij om met de naam van God in ons leven en in de kerk? Hoe eerbiedig doen wij dat? Dienen wij met ons gebruik van Gods Naam de vrijheid wel, die als motto boven de 10 woorden staat?

Er is weer genoeg om over na te denken. Naast dit ene zinnetje uit Exodus 20:7 lezen we drie gedeelten uit de bergrede waarin Jezus vlijmscherp blootlegt hoe mensen als wij de naam van God ‘ijdel’ gebruiken en ‘opheffen tot een waan”. Ik wens ons een mooie kerkdienst waarin de naam van God wordt geheiligd.

Pastoraat

Langzamerhand worden de landelijke maatregelen versoepeld. Ook heel fijn dat de bewoners in de Wenning en Hendrik Kok meer bezoek mogen ontvangen! De kerkenraad moet op dit moment van schrijven nog beslissen of ook ouderlingen, contactpersonen en predikant weer ‘gewoon’ op bezoek kunnen gaan bij onze gemeenteleden maar de kans is groot dat dit gaat gebeuren. Heel erg fijn!

Vanaf 5 juli weer naar de kerk!?


Over een week is het zover, dan kunnen we weer naar de kerk. Er zijn helaas wel de nodige beperkingen en voorwaarden. Zo hebben we uitgerekend dat maximaal vijftig kerkgangers de dienst op minimaal anderhalve meter van elkaar kunnen bezoeken. Daarom is aanmelden vooraf een voorwaarde. Andere maatregelen leest u in het kerkblad, dat vorige week verscheen.
Uitgangspunt is dat het uw eigen verantwoordelijkheid is. We begrijpen dat niet iedereen het aandurft, maar we doen er alles aan om een veilig kerkbezoek mogelijk te maken. Aanstaande zondag gaan we met een geselecteerde groep van 30 mensen oefenen. De dienst die we online uitzenden wordt dan ook live gehouden in de kerk, maar deze wordt niet uitgezonden. Zo hopen we optimaal voorbereid te zijn op 5 juli.

We zien er naar uit om u vanaf 5 juli in onze kerk te ontmoeten!

Racisme

De Protestantse Kerk schreef onlangs een ‘brandbrief’ waarin ook de kerken opgeroepen worden zich uit te spreken tegen racisme. Kern van de brief is dat we het verschrikkelijk vinden dat een dergelijke oproep nog steeds nodig is. In 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme met de uitspraak: racisme is zonde. Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring is ‘een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.’
 
Ds. René de Reuver schrijft: ‘Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Het vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper van ieders leven. Als kerken staan we in het bijzonder naast diegenen die de adem wordt ontnomen. Laten we het kwaad van racisme in onze wereld en ook in onszelf benoemen. En bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind’. 
 

Uit eten als dank!

Zondag is de laatste online-kerkdienst die door Rienk Kamer en mij wordt gemaakt. Sinds 15 maart heeft Rienk 23 (!) kerkdiensten en vespers opgenomen en gemonteerd, samen met de voorgangers. Onze voorzitter Anneke Meijering heeft hem namens ons allen bedankt in de kerkdienst van 7 juni en hem een dinerbon aangeboden voor hem en Gemma. Afgelopen week is deze bon door hen verzilverd en onderstaande foto is het bewijs daarvan. Wij danken Rienk enorm voor zijn vele uren opnemen, monteren en meedenken. Het was geweldig leuk om samen te doen en we hebben er ook nog veel van geleerd. Over muziek, liturgie, bijbelteksten en ons eigen geloof. Dank je wel Rienk!

https://www.jacobuskerkrolde.nl/50bd9788-cec7-41c4-a3b2-984c38ededcc" width="405" height="197" />

Tot slot

Een heel goed weekend en een fijne week. Hou afstand, hou vol en hou van elkaar.

Ds. Jan Bos

Ouderling aan de telefoon!

Alweer drie maanden zijn we niet bij elkaar in de kerk geweest en niet meer bij elkaar over de vloer. Hoe kun je een gemeenschap zijn van samengeroepenen, hoe kun je kerk zijn zonder samen te komen? Prachtig dat de online diensten via de kerkomroep velen van ons met elkaar konden verbinden in onze eigen huiskamer. Als ouderlingen en contactpersonen en dominee, die gewend zijn om bij gemeenteleden op bezoek te gaan, was het ook zoeken: hoe houden we contact en blijven op de hoogte van elkaar? 

Bezoeken hebben plaats gemaakt voor praatjes op straat over de heg, voor de supermarkt, wandelingen, een gesprek in het zitje bij de broodtrommel, maar vooral aan de telefoon. Er is zelfs een belcirkel opgezet in een wijk. En ja, dat is wel even wat anders dan een gesprek in een huiskamer. We kijken elkaar niet in de ogen, zien niet hoe we erbij zitten, of er een glimlach ligt om onze lippen, of een traan prikt achter de ogen. Als ik bel als ouderling is het vaak even aftasten. Ik denk te horen: “Wat zou deze mevrouw nu willen en ken ik haar eigenlijk wel van gezicht?”. Maar vaak ontstaat er na een tijdje ook aan de telefoon een mooi gesprek. Dat gaat over wat deze tijd met mensen doet, wat men mist en vindt in de kerk in deze tijd, hoe het met mensen gaat. Verdriet is er soms over het niet kunnen zien van familieleden en voor sommigen is de gezelligheid er wel wat af. Maar ook hoor ik creatieve oplossingen door elkaar te ontmoeten tijdens een picknick, elkaar te treffen op de binnenplaats en te beeldbellen. Ik hoor van mensen die elkaar helpen, boodschappen doen, de  supermarkt en groenteman die boodschappen bezorgen. Wat een geluk dat dat er allemaal is.

Gelukkig komt er steeds meer ruimte voor bezoek en ontmoeting, zelfs, al is het nog beperkt, weer in de instellingen. De teugels worden voorzichtig aan weer wat losser. De kerkdiensten gaan op aangepaste manier weer beginnen. Zo breekt de tijd ook weer aan om het als kerk te hebben over hoe we veilig weer op bezoek zouden kunnen. Misschien klinkt er binnenkort weer “ouderling op de stoep!”. Als dat nog niet kan, bel ons dan gerust. Deze ouderling heeft de telefoongesprekken zeer gewaardeerd.

Annelies Haijtink

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen