Liturgie voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 14 juni  2020

medewerking: Hendrik Hospes (gast aan tafel), Jan Bos (voorganger) en Rienk Kamer (multifunctie)

Klokgelui

Muziek: Orgelspel: lied 868 Lof zij de Heer  Improvisatie Klaas van der Kolk    

 

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet

Muziek: Ruimte waar het licht kan komen  (Janskoor Utrecht. Muziek: Henny Vrienten)        

Ruimte 

waar het licht kan komen

wind kan waaien, adem stromen

ruimte die doet leven.

Stilte 

waar je God kunt horen

open hart en open oren

stilte om te zijn.

Licht

waarin wij samen staan

Geest van God, raak Gij ons aan

dat wij opengaan.

Kyrie-gebed

Muziek:Lied 367b: Heer ontferm U (Opname uit onze Jacobuskerk)

Glorialied: Lied 150a: Geprezen zij God (Opname uit onze Jacobuskerk)

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest: Atme in uns, heiliger Geist (Taizé)

Adem in ons, Heilige Geest

Komm herab, Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. Kom, Heilige Geest, schijn uit de hemel met uw heerlijke licht. Kom, Vader van de armen, kom, vrijgevige Geest, kom, licht van ons hart.

Santo Espíritu, Tú eres aliento, danos vida, Tú eres bálsamo, sana nuestras heridas, Tú eres fuego, calienta nuestros corazones, Tú eres luz, guía nuestros pasos. Heilige Geest, jij bent de adem, geef ons leven, jij bent de balsem, genees onze wonden, jij bent het vuur, verwarm ons hart, jij bent het licht, leid onze voeten. 

Le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vrijgevigheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5, 22-23)

Eerste lezing: Exodus 20: 1-2 en 4-6 (door Hendrik Hospes)

Muziek: Lied van God (Stef Bos)

Nu ik terugkijk op mijn leven
Met nog een eeuwigheid te gaan
En ik zie wat voor ellende
Zich heeft voltrokken in mijn naam
Verlang ik terug naar het begin
Toen ik door niemand werd herkend
Want er wordt veel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet benNee ik heb niemand uitverkoren
Wat er ook geschreven staat
Het is allemaal verzonnen
Door wie zijn voordeel er mee haalt
En ik heb niets tegen de joden
Het is een volk met veel talent
Maar ook zij maken iets van mij
Waar ik mezelf niet in herkenAls ik alles moet geloven
Wat er van mij wordt gezegd
Ben ik heiliger dan heilig
En slechter dan slecht
Ik ben een speelbal
In de verbeelding van de mens
Ze maken iets van mij
Wat ik meestal niet ben

Ik ben de liefde wordt gezegd
Gewapend tot de tanden
De pispaal voor de een
De richtlijn voor de ander
Ik voel me eenzaam en onzichtbaar
Al ben ik ook bekend
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben
Ik zal u zeggen wie ik ben

Ik ben de wolken en de wind
Het vuur dat eeuwig brand
Ik ben de stroming
De zee
Ik ben het grenzeloze land
Onvoorspelbaar
Ik ben niet wat je denkt
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet benIk ben de opium voor het volk
Door filosofen doodverklaard
En ik heb een plaatsvervanger
Waar ik nooit om heb gevraagd
Ik ben de oorzaak van de oorlog
De schrijver van een boek
Ik ben het heilige excuus
Voor wie naar moeilijkheden zoektIk heb meer gevoel voor humor
Dan de meeste mensen denken
En zij die zeggen mij te volgen
Nemen alles veel te ernstig
Zelfs dit lied zal vrijwel zeker
Als blasfemie worden bestempeld
En al zing ik het ook zelf
Dan wordt het nog ontkend
Alsof ik niet weet wie ik zelf benIk zal u zeggen wie ik benIk ben de wolken en de wind
Het vuur dat eeuwig brand
Ik ben de stroming
De zee
Ik ben het grenzeloze land
Onvoorspelbaar
Ik ben niet wat je denkt
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben

Tweede lezing: Handelingen 17: 22-28 (door Hendrik Hospes)

Muziek: Lied 825: De wereld is van Hem vervuld (1, 4 en 5)  Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen; Jan Hage, orgel 

(bron: KRO-NCRV)

Overdenking 

Muziek: Orgelspel: lied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest (organist: Tiny van Nimwegen)

 DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader                

Mededelingen (door Rienk)

- De bloemen gaan naar mevrouw Mennega, Venakkers in Eext

- De kerkbladen kunnen aanstaande dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur weer opgehaald worden in de consistorie.

- Collecte: Rooseveltpaviljoen

Het Rooseveltpaviljoen is een zorgvakantiehotel op het landgoed Hydepark bij Doorn. Het is een prachtige accommodatie, midden in de natuur en met veel comfort, aangepast aan degenen die (veel) zorg nodig hebben en toch graag een keertje op vakantie willen (https://www.nieuwhydepark.nl). Hoewel het op dit moment onzeker is of deze vakanties door kunnen gaan, toch deze collecte. De bijdrages zullen door de organisatie worden gereserveerd voor een ander moment. Mocht u belangstelling hebben om er zelf een vakantie te genieten, neem dan contact op met onze diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Muziek: Durven gaan  (Janskoor Utrecht. Muziek : Henny Vrienten)

Wij gaan nu in vrede.

God zal met ons zijn,

is ons levend water,

bron in de woestijn.

Doe maar, durf maar, ga op weg.

Pak je stok en wandel.

Struikel, val, sta op.

Bergen worden vlakten.

Waar zie je tegenop?

Doe maar, durf maar, ga en leef.

Wij gaan met open ogen.

God schenkt ons haar licht.

Draag het mee naar buiten.

Een schitterend gezicht!

Doe maar, durf maar, ga en straal.

                                    

Wij gaan nu in vrede.

God zal met ons zijn,

is ons levend water,

bron in de woestijn.

Zegen

Nagesprek met Hendrik Hospes

Muziek: Orgelspel Praeludium D-dur (Andreas  Hantke) door Jaap Boersma

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen