Nieuwsbrief nr. 11 van de Jacobuskerkgemeente

De kerk gaat weer open voor kerkdiensten!

 

De kerkenraad heeft deze week een gedetailleerd besluit genomen over de opening van de kerk voor kerkdiensten. Op 5 en 12 juli beginnen we met twee diensten op één zondag, waarvoor mensen zich moeten inschrijven. Per dienst kunnen 50 mensen komen. In de diensten wordt niet gezongen. U hoort later meer over de precieze gang van zaken en over de manier van opgeven via het kerkblad en deze nieuwsbrief. Dit betekent dus dat we tot en met 28 juni doorgaan met de kerkdiensten vanuit de huiskamer van de voorganger. In elk geval hebben de mensen die weer graag naar de kerk willen nu iets om naar uit te kijken. Het zal wennen zijn, dat staat vast.

Thema van de online-kerkdienst op 7 juni

Aanstaande zondag beginnen met een nieuwe serie kerkdiensten. Na de drie maanden waarin we het boek Exodus lazen stel ik nu voor om de tien woorden stuk voor stuk centraal te gaan stellen in de kerkdiensten. Daar heb ik zin in want die tien woorden roepen van alles op. Niet voor niets is er al 23 jaar lang in het dagblad Trouw een interview-serie rond de tien woorden. Aan bekende Nederlanders wordt gevraagd om te reageren op die tien levensregels en dat levert mooie gedachten op.

Zondag dus het eerste woord: ‘vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20,1-3). Een kort maar krachtig gebod. In de oude vertaling: ‘gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’. In de dienst zal het gaan over de vraag waar we aan kunnen denken bij die andere goden en dus ook bij die Ene God van Israël. De lezing uit het evangelie is uit Mattheus 22, waarin Jezus de wet samenvat met de beroemde woorden: “Heb God lief en uw naaste als uzelf”. Maar wie is die God en hoe kunnen wij die liefhebben? Korte zinnen die van alles oproepen.

Ik hoop op een hele mooie viering, waarin we ons met elkaar verbonden voelen.

Pastoraat

De ouderlingen en ik proberen zoveel mogelijk contact te leggen met u. Via telefoon, wijkbrief, nieuwsbrief of anderszins. Hebt u behoefte aan een praatje dan kunt u ons ook altijd bellen! Voelt u zich vrij om dat te doen. Onze nummers (nu met kengetal;-)

Aletta Ernens              0592-345221

Janet van der Weide    0592-421300 

Annelies Haijtink        0592-248358

Hilly Koopman           0592-242348

Anneke Meijering        0592-243260

Rienk Kamer               0592-243115

Jan Bos                       06-12256588 / 0592-422536

Tot slot

Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk en wens ik u een hele fijne week. Hou vol, hou afstand en hou van elkaar

Ds. Jan Bos

Laat je een kerkdienst doorgaan?

Onlangs las ik het verhaal “De moeder van Ikabod” uit de verhalenbundel met dezelfde naam van Maarten ’t Hart. Het was een boeiend en vermakelijk verhaal. Maarten vertelt over een dienst waaraan hij als organist zou deelnemen. Echter, het is een hele warme zomer en op zo’n warme zondag verschijnt er niemand in de kerk. Dus wat doe je dan? Laat je de kerkdienst doorgaan? Kun je een dienst houden zonder kerkgangers, een lied begeleiden zonder zangers, een overweging uitdragen zonder publiek? In dit verhaal gaat de dienst, na overleg tussen de dominee, de koster, de ouderling en de organist (dit zijn de enige aanwezigen) toch door. De dominee preekt voor een lege kerk en Maarten kan zich uitleven op het orgel. Bij de koffie (want ja, ze drinken achteraf ook een kopje koffie met elkaar) blijkt iedereen het een bijzondere dienst gevonden te hebben.  

Het deed mij denken aan de tijd waarin we nu zitten. Als de kerk sluit, wat doe je dan? De Jacobuskerk heeft vrij snel besloten om de diensten door te laten gaan. Niet een dominee in een lege kerk, zoals je soms op YouTube ziet, maar een warme stem via internet.  Ik luister er elke zondag met plezier naar. Maar hoe zou het zijn voor onze dominee, de organist, lector en de ouderling die deze diensten maken? Een dienst houden zonder zichtbaar publiek? 

Ik ben één van de luisteraars en ik heb elke keer met plezier naar de dienst geluisterd. Diensten die met veel zorg gemaakt zijn, dat is te merken. Alles past goed in elkaar; de tekst, de gebeden, de muziek en de overweging. De kaars wordt aangestoken en ook weer uitgeblazen en er is zelfs een de koffiepraatje achteraf! En ook online zaten er hele mooie diensten bij. 

Jan, Rienk en alle anderen die de afgelopen weken hebben meegeholpen aan deze online diensten en ervoor gezorgd hebben dat de kerk door kon gaan, veel dank voor al jullie inspanningen. 

Willemijn Lau

Bericht Dorpssoep juni

Ook deze maand kunt u weer deelnemen aan de Dorpssoep. Als u zich aanmeldt bij Kieneke met naam en adres, dan bezorgt één van de vrijwilligers op donderdag 18 juni tussen 17:00 en 17:30 uur een bakje heerlijke soep bij u aan de deur. Zo houden we de structuur van de Dorpssoep in ere en zitten we in gedachten even bij elkaar aan tafel met dezelfde soep.

Aanmelden moet gebeuren uiterlijk op dinsdag 16 juni, op telefoonnummer 06-10240491

In de maanden juli en augustus slaan we de Dorpssoep over. In september zult u weer van ons horen!

De werkgroep dorpssoep

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen