Nieuwsbrief nr. 8 van de Jacobuskerkgemeente

Deze nieuwsbrief begin ik met een tekst die één van de bezoekers op een kaartje schreef en dat in de broodtrommel bij de bezinningsplek naast de kerk legde:

Voor alle mensen hier in dit dorp:

vrede en goeds in elk huis.

Voor allen die straks weer komen onder dit dak wens ik dat Uw zegen

alles en allen mag omringen.

 

Pastoraat

De ouderlingen en ik proberen zoveel mogelijk contact te leggen met u. Via telefoon, wijkbrief, nieuwsbrief of anderszins. Hebt u behoefte aan een praatje dan kunt u ons ook altijd bellen! Voelt u zich vrij om dat te doen. Onze nummers:

Aletta Ernens              345221

Janet van der Weide    421300 

Annelies Haijtink        248358

Hilly Koopman           242348

Anneke Meijering        243260

Rienk Kamer               243115

Jan Bos                       422536

Overlijden

Op 13 mei is Annalies Marsman-Bronsema overleden. Ze werd 70 jaar en woonde aan de St. Josephlaan in Nooitgedacht. Wij zullen haar zondag in de kerkdienst gedenken. De besloten dankdienst is maandag om 13.30 uur in onze kerk. U kunt meeluisteren via de kerkomroep.

Thema van de online-kerkdienst op 17 mei

Aanstaande zondag lezen we in het boek Exodus in hoofdstuk twintig de zogenoemde tien geboden. Wel vreemd dat we die altijd ‘geboden’ hebben genoemd, terwijl er in de aanhef toch met alle nadruk ‘woorden’ staat. Woorden die ons als vrije mensen worden voorgehouden, als leefregels voor de toekomst. Wat is dat toch in ons (kerk-) mensen dat we die leefregels zovaak tot verstikkende geboden hebben gemaakt? Waarom is het “Gij zult” altijd gelezen met een waarschuwend vingertje in plaats van als een belofte voor de toekomst?

Jezus liet de werkelijke bedoeling van die ‘geboden’ zien: leef vanuit vriendschap met de Eeuwige (Johannes 15:9-17). Leef vanuit het verbond. Dan heb je als vanzelf lief. Hierover zal het zondag gaan. 

Van de diaconie: digitale collecte

Het is inmiddels mogelijk om uw bijdrage voor de wekelijkse collecte digitaal over te maken via de website van de Jacobuskerk (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder). 

Hoe werkt het? Door te klikken op de link  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Een aandachtspunt hierbij is: de betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden wekelijks overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Wij danken u voor uw gift!                             

De kerk gaat weer open!

Langzamerhand worden de maatregelen van de regering versoepeld en de kerkenraad denkt na over hoe en wanneer we weer kerkdiensten kunnen houden in onze Jacobuskerk. Afgelopen donderdag heeft het moderamen samen met de werkgroep anderhalvemeter-kerk besloten dat we de kerk alvast weer elke dag opendoen voor mensen die een kaarsje willen aansteken, willen bidden of de kerk willen bekijken. Renate Bolhuis en Roelof Altena gaan dit regelen met de hulpkosters van onze kerk. Er mogen maximaal 8 mensen naar binnen en uiteraard op anderhalve meter afstand. Zij proberen de kerk vanaf zaterdag 16 mei weer open te doen!

Over de andere plannen voor kerkdiensten, bezoekwerk, vergaderingen etc. hoort u later meer.

Vakantie

Volgende week heb ik een weekje vakantie. Rienk Kamer is het aanspreekpunt voor pastorale zaken (tel. 243115).

Tot slot

Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk en wens ik u zondag een goede viering. En een fijne week!

Houd vol, houd afstand en houd van elkaar!

Ds. Jan Bos

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen