Nieuwsbrief 7 van de Jacobuskerk (10 mei 2020)

Deze nieuwsbrief begin ik weer met een tekst die ik kreeg van een gemeentelid:

De aarde vraagt ons stil te zijn

eventjes in pijn te zijn

in gedachten bij jezelf te zijn

ongelofelijk klein te zijn.

Stop met rennen

stop met vluchten

stop met zeuren

stop met zuchten.

Ga de kleine dingen zien en waarderen

want... we hebben nog veel te leren

Pastoraat

Wij leven deze dagen vooral mee met Annalies en Hendrik Marsman (St. Josephlaan, Nooitgedacht). 

De ouderlingen, contactpersonen en ik proberen zoveel mogelijk contact te leggen met u. Via telefoon, wijkbrief, nieuwsbrief of anderszins. Hebt u behoefte aan een praatje dan kunt u ons ook altijd bellen! Voelt u zich vrij om dat te doen. Mijn nummer: 0612256588.

Ons allen wens ik geduld en volharding toe.

 

Overlijden

Op vrijdag 1 mei is overleden Grietje Hadders - Klamer. Ze werd 84 jaar en woonde aan de Burg. Reijndersstraat. Wij gedenken haar zondag in onze gebeden. 

De kerk in de boenwas

Velen van u zijn al lang niet in de kerk geweest. Als ik er zelf kom moet ik bijna wennen, zolang hebben we al geen kerkdienst meer gehad! Deze kerkdienstloze tijd heeft Roelof Altena mooi gebruikt om de hele vloer en alle stoelen in de was te zetten. Dus als u straks weer terugkomt in de kerk blinkt alles u weer tegemoet. Roelof, dank je wel!

Van de diaconie:

Er is inmiddels een bedrag van € 450,- binnengekomen aan collecte-gelden op rekening van de diaconie. Enkele bedragen zijn in een enveloppe binnengekomen bij penningmeester  

Gerk Hadders. De diaconie heeft besloten om de wekelijkse collecte-opbrengst aan te vullen tot € 125,-. Verder maakt de diaconie een bedrag van € 500,- over aan Kerk in Aktie t.b.v. het Corona-fonds voor noodhulp in Afrika.

Als alles goed verloopt, krijgen bijna alle gemeenteleden het kerkblad met daarbij de brief en folder van de diaconie betreffende de jaarlijkse geldinzameling. Mooi dat de ‘kerkbladlopers’ dit klusje ook dit jaar weer voor ons doen. De leden buiten Rolde en Eext krijgen de brief en de folder met de post. Samen goed doen, wat fijn!  

Digitaal bijdragen aan de collecte

Vanaf het moment dat de kerk gesloten is en we geen erediensten meer kunnen houden is besloten om elke week 1 collecte onder de aandacht te brengen. Vanaf deze week is het ook mogelijk om uw bijdrage voor deze collecte digitaal over te maken via de website van de Jacobuskerk. (Kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder).

Hoe werkt het?

Door te klikken op de link (zie elders op deze website) wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Een aandachtspunt hierbij is: de betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden wekelijks overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Let op: Dit kan alleen voor de wekelijkse collecte. Wilt u bijdragen aan meerdere collectes ineens, dan dient u dit over te maken op de algemene rekening van de diaconie (NL54RABO0356000044).

Wij danken u voor uw gift!

Alternatieve dorpssoep

Ook in mei wordt er een Alternatieve Dorpssoep georganiseerd. Op donderdag 14 mei komen wij de soep bij u langsbrengen rond 17.00u. Zodat we in gedachten samen eten en verbonden zijn. Wilt u thuis meedoen met de Dorpssoep? U kunt zich aanmelden vóór woensdag 13 mei bij Kieneke Janssens via 06-10240491. Wilt u ons steunen met een vrijwillige bijdrage? Dan kunt u dit overmaken op de rekening van de diaconie NL54RABO0356000044 o.v.v. Dorpssoep mei.

Kranslegging

Op maandag 4 mei hebben wij als kerk kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten in Eext en Rolde. Anneke Meijering deed dat in Rolde en Wiesje Zandvoort en ik in Eext.

Werkgroep anderhalve-meter-kerk

De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld die moet gaan nadenken over wat er moet en kan gebeuren op het moment dat onze kerk weer open kan. Wat heeft de anderhalve-meter-regel voor gevolgen voor onze vieringen, bijeenkomsten, vergaderingen en gespreksgroepen? Renate Bolhuis, Ab Croezen en ik gaan daarover nadenken en komen met een voorstel. Vanzelfsprekend kijken we ook naar andere kerken en naar de adviezen van de landelijke kerk.

Hulp bij Kerkomroep

We horen dat verschillende mensen soms moeite hebben om de weg naar de kerkdienst op de computer te vinden. Als u even niet weet welke knoppen u moet aanraken om de kerkdienst via Kerkomroep te kunnen vinden kunt u bellen met diaken Willemijn Lau: 240868. Dat kan op zondagmorgen, maar ook later in de week. De kerkdiensten zijn elk moment (terug) te beluisteren via www.kerkomroep.nl (zoeken op Rolde/inloggen is niet nodig).

Tot slot

Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk en wens ik u zondag een goede viering. En een fijne week! 

Ds. Jan Bos.

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen