Nieuwsbrief 6 van de Jacobuskerk

Deze zesde nieuwsbrief van onze Jacobuskerk wil ik graag beginnen met een gebed van ds. Rob en Rosita Fortuin uit Groningen, dat zij ons als gemeente toestuurden. Ik geef het op deze plek graag aan u door:

 

Gebed in tijden van Corona:

Voortdurend, goede en getrouwe God, stuiten wij op onze grenzen:
de grenzen van ons kunnen,
de grenzen van ons leven.

En telkens weer moeten wij loslaten: onze eigen dromen,
mensen die ons lief zijn.

Soms weten wij geen raad met het leven,
maar nog minder met de dood.
Zeker in deze dagen van ziekte en onzekerheid.

Maar in uw licht
weten wij ons niet enkel verliezers, telt niet vooral ons onvermogen, niet alleen het gemis.

Daarom zoeken wij U, verlangen wij naar uw nabijheid, bidden wij U
om een oor voor onze vragen, een adres voor onze klacht,
om een hand die ons vasthoudt.

En waar wij het leven kennen als een geschenk uit uw hand, zullen wij ook niet vergeten U te danken

voor toegewijde mensen als artsen
en zij die zich geroepen voelen
zieken te verplegen,
voor alle liefde, die ons ten deel viel,
voor alle leven, waarin wij mochten delen, alle vreugde, die wij hebben gekend,

ook met hen
die wij nu soms zo verschrikkelijk missen.

Laat dan onze dank groter zijn dan alle gemis, in Christus' naam.
Amen.

Pastoraat
De ouderlingen en contactpersonen en ik proberen zoveel mogelijk contact te leggen met u. Via telefoon, wijkbrief, nieuwsbrief of anderszins. Hebt u behoefte aan een praatje dan kunt u ons ook altijd bellen! Voelt u zich vrij om dat te doen. Mijn nummer: 0612256588.

Wij leven deze dagen vooral mee met Annalies en Hendrik Marsman (St. Josephlaan, Nooitgedacht). Ons allen wens ik geduld en volharding toe.

Overlijden
Op 25 april is overleden Willy ten Brink - Dijkman. Zij werd 84 jaar en woonde aan de Cerestraat in Assen. De begrafenisdienst is op vrijdag 1 mei om 13.00 uur in kleine kring in onze kerk. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Op 26 april is overleden Ageeth Vos - de Jong. Zij werd 50 jaar en woonde aan de Burg. Reijndersstraat. De begrafenisdienst is op zaterdag 2 mei om 11.00 uur in besloten kring in onze kerk. Wij zijn met onze gedachten bij Bert, hun drie kinderen, haar ouders en vrienden en bidden hen sterkte en liefde toe.

Wij willen deze beide gemeenteleden zondag gedenken in onze gebeden.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij.

(tekst: Hanna Lam)

Kranslegging op maandagavond 4 mei
Op maandag 4 mei zal onze voorzitter Anneke Meijering een krans leggen bij het oorlogsmonument aan de Kerkbrink. Zelf zal ik een krans van onze kerk in Eext leggen. De officiƫle plechtigheid gaat helaas niet door, maar wij leggen wel een krans namens de kerken in Rolde (en omstreken) om te gedenken dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd.

Werkgroep anderhalve-meter-kerk
De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld die moet gaan nadenken over wat er moet en kan gebeuren op het moment dat onze kerk weer open kan. Wat heeft de anderhalve-meter-regel voor gevolgen voor onze vieringen, bijeenkomsten, vergaderingen en gespreksgroepen? Renate Bolhuis, Ab Croezen en ik gaan daarover nadenken en komen met een voorstel. Vanzelfsprekend kijken we ook naar andere kerken en naar de adviezen van de landelijke kerk.

Hulp bij Kerkomroep
We horen dat verschillende mensen soms moeite hebben om de weg naar de
kerkdienst op de computer te vinden. Als u even niet weet welke knoppen u moet aanraken om de kerkdienst via Kerkomroep te kunnen vinden kunt u bellen met
diaken Willemijn Lau: 240868. Dat kan op zondagmorgen, maar ook later in de week. De kerkdiensten zijn elk moment (terug) te beluisteren via www.kerkomroep.nl (zoeken op Rolde/inloggen is niet nodig).

Dorpssoep: Er is weer een (alternatieve) Dorpssoep op donderdag 14 mei. Aanmelden hiervoor kan uiterlijk t/m 12 mei op tel. 06-10240491.

Tot slot
Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk en wens ik u zondag een goede viering. En een fijne week! Hou vol, hou afstand en hou van elkaar!

Namens de kerkenraad, ds. Jan Bos

LITURGIE voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 3 mei 2020

20200501 130942

Voorganger: ds. Hans Katerberg (Borger)
Klokgelui

orgelspel door Klaas van der Kolk

Welkom door Rienk Kamer

Aansteken van de huispaaskaars

Muziek:NLB 23c: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

groet en bemoediging

v. De liefde van de ENE, onze God, zij met u allen

g. Zijn vrede ook met u
v. In tijden van nood is God onze gids
g. Hij weidt ons, als een herder zijn kudde

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Alleluia, Behold the Bridegroom (componist onbekend), uitgevoerd door het St.Petersburg Chamber Choir, olv Nicolai Korniev

De Bruidegom komt te middernacht en gezegend is die dienaar [van God] wie Hij wakker vindt. Wees voorzichtig om niet door de slaap te worden verrast, om niet buiten de deuren van Gods Koninkrijk te blijven. Maar sta op en roep: Heilig, heilig, heilig is de Heer.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

1e lezing: Exodus 17: 8-16 (door Marion Sanders)
Psalm 98: 1 en 4: Zing een nieuw lied voor God de Heer

2e lezing: Johannes 10:1-10 (door Marion Sanders)
acclamatie na de lezingen, lied 339c: U komt de lof toe

Overdenking

Muziek: Ich bete an die Macht der Liebe

DE GEBEDEN EN GAVEN

Berichten van overlijden

 lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Dankzegging en voorbeden

Stil persoonlijk gebed

Onze Vader

 

Mededelingen (door Rienk)
- De bloemen gaan naar: dhr. Boelens, Nijlande 14 te Nijlande.
- Collecte: KIA Vluchtelingen in Nigeria (noodhulp)
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiĆ«ne en velen zijn getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te verbeteren. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. In samenwerking met Nigeriaanse kerken worden slachtoffers geholpen samen hun pijn te delen en te accepteren. www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 708 1 en 6: Wilhelmus van Nassouwe

Zegen

Nagesprek

Orgelmuziek: John Stainer's hymn: Love Divine

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen