Liturgie bij de online huiskamerviering via de kerkomroep van zondag 26 april 2020

 

Klokgelui
Muziek: orgelspel van Tiny van Nimwegen: Andante van Mendelssohn Welkom door Rienk

Aansteken van de huispaaskaars Gebed van toenadering

Bemoediging en groet Kyrie-gebed
Muziek:

Inleiding op de lezingen Gebed om de Geest Eerste lezing:

Sela - Votum en Groet

lied 1005: Zoekend naar licht Zeeuws projectkoor en samenzang

DIENST VAN HET WOORD

Exodus 16:27 – 17:7 (door Annerie de Gier)

VOORBEREIDING

Muziek:

Tweede lezing: Muziek: Overdenking Orgelspel

Dankzegging en voorbeden Stil persoonlijk gebed

Onze Vader

lied 659: Kondigt het jubelend aan! Samenzang kerk Bellingwolde

Lukas 24: 35 - 48 (door Annerie de Gier)

lied 836: O Heer die onze Vader Zijt (eerdere opname Jacobuskerkcantorij o.l.v. Jacques Bolhuis)

door Jaap Boersma, Es ist das Heil uns kommen her componist J.S. Bach

DE GEBEDEN EN GAVEN

Mededelingen (door Rienk)
- De bloemen gaan naar Annalies Marsman, Sint Joseflaan in Nooitgedacht die vrijdag uit het ziekenhuis is gekomen. De bloemen worden gebracht door diaken Gabriëlle van Dinteren
- Collecte: INLIA. Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden, waaronder ook de Jacobuskerkgemeente. https://www.inlia.nl/nl U kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Zegen
Muziek: lied 425 Vervuld van uw zegen (opname Jacobuskerk) Nagesprek
Orgelmuziek: Tiny van Nimwegen

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen