LITURGIE voor de online huiskamerviering van Goede Vrijdag, 10 april 2020

Voorgangers: Hans Bots en ds. Jan Bos

 

Kort welkom door Jan

Stilte

Gebed voor de Goede Vrijdag

Lezen:         Jesaja 52: 13 - 53:12 door Henny Schilstra 

Zingen lied 586 ‘Zie de mens die in zijn lijden’, op orgel begeleid door Klaas van der Kolk

  1. Weerloos heeft hij heel zijn leven

zich aan anderen gegeven -

weergaloos is hij alleen.

  1. Die hem ooit op handen droegen

zijn dezelfde die hem sloegen

en die vroegen om zijn dood.

  1. Maar nog is zijn hart bewogen

om hun blinde onvermogen -

            stervende pleit hij hen vrij.

Lezen:             Exodus 12: 21 – 33 door Henny Schilstra

Zingen:            lied 802:  ‘Door de wereld gaat een woord’ 

Het lijdensevangelie volgens Mattheüs (gelezen en gezongen)

Lezen:         Mattheüs 26: 47-56      

Zingen:       lied 558: 1,2                 

Lezen:         Mattheüs 26: 57-68      

Zingen:       lied 558: 3,4                 

Lezen:         Mattheüs 26: 69-75      

Zingen:       lied 558: 5,6                 

Lezen:         Mattheüs 27: 1-14        

Zingen:       lied 558: 7                    

Lezen:         Mattheüs 27: 15-26      

Zingen:       lied 558: 8                    

Lezen:         Mattheüs 27: 27-31      

Zingen:       lied 558: 9                    

Lezen:         Mattheüs 27: 32-44      

Zingen:       lied 558: 10                  

Lezen:         Mattheüs 27: 45-50      

De huispaaskaars wordt gedoofd.

Stilte.

Orgelspel:   O Welt, ich muss dich lassen door Klaas van der Kolk

Lezen:         Mattheus 27: 51-61      

Zingen:       lied 576b:  1,2              

Het beklag Gods       (Gezangen voor de Liturgie 499)

Voorbeden (na elke bede zingen wij)

https://www.jacobuskerkrolde.nl/a8224d32-514e-4d27-a2ad-52185931a6d9" width="249" height="67" />

Zingen:            lied 590:  ‘Nu valt de nacht’  

Het Onze Vader

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen