LITURGIE voor de online huiskamerviering van Witte Donderdag, 9 april 2020

Voorgangers: Karin Bosman, ds. Jan Bos

 

Klokgelui

Orgelspel van Jaap Boersma

Welkom door Rienk

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet door Jan

Muziek:           lied 116: 1,6,8 God heb ik lief 

Kyrie-gebed, eindigend met....

Muziek:           lied 25b: Houd mij in leven,  Jacobuskerkcantorij o.l.v. Jacques Bolhuis                                                                    

Lezen:             Exodus 12: 1 – 17 

Zingen:            lied 395: Op de avond toen de uittocht,  vers 1 en 4

Lezen:             Johannes 13: 1-15

Zingen:            lied Stef Bos - De dag zal komen

Voorbeden 

VIEREN VAN HET AVONDMAAL

Tafelgebed

Het Onze Vader  Opname van de Jacobuskerkcantorij (2019) o.l.v. Jacques Bolhuis

Vredegroet 

Uitdelingswoorden brood  - Delen van het brood 

Muziek:             Dona nobis pacem (Canon  Sunday 7pm Choir)

Uitdelingswoorden wijn  - Delen van de wijn 

Muziek:               Laudata omnes gentes (Taizé) 

Danklied:             lied 704: 3 Lof, eer en prijs zij God  (chr. mannenkoor Valerius)

Lezen:  Johannes 13: 21-30 

Avondgebed  

Muziek: Josef Rheinberger - Abendlied

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen