LITURGIE voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 5 april 2020 (Palmpasen)

 

Klokgelui

Muziek: Bach - Himmelskönig sei willkommen

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek: Kyrie, kyrie, kyrie eleison (Taizé)

DIENST  HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest

Eerste lezing:              Exodus 11  (door Ilse Struik)

Muziek:                       Let my people go  (Harlem Gospel Choir )

                                   

Tweede lezing:            Mattheüs 21: 1-11 (door Debora van der Weide)

Muziek:                       Hosanna  (uit de nederlandse versie van de rockopera Jesus ChriST Superstar, 2005)

                                   

Overdenking 

Orgelspel van Klaas van der Kolk:  lied 550 Verheug u gij dochter van Sion

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader (Nederland Zingt )        

Mededelingen (door Rienk)

- De bloemen gaan naar Ineke Koopman (Riegheide)

- Collecte : JOP (Jong Protestant) 

Jop ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor jongeren om hen met dit uitdagende spel bij de kerk te blijven betrekken: de PaasChallenge. Vanwege de crisis is dit spel nu digitaal gemaakt. Ook onze jeugdclub van 12-15 jaar van de Jacobuskerk zal meedoen met deze Paaschallenge!

U kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Zegen

Muziek: Ongestraft mag liefde bloeien (tekst gelezen door Hans Katerberg) uit de bundel Zangen van zoeken en zin, NR. 536

                        

Nagesprek 

Orgelmuziek:  lied 547 Met de boom des levens (door Tiny van Nimwegen)

 

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen