Liturgie viering 29 maart 2020

 

Klokgelui

Orgelmuziek van Jaap Boersma

Welkom

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek:           Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest

Eerste lezing:  Exodus 9, 13-35 (door Geesje Hoving)

                        

Zingen:            Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat   

Tweede lezing:    Romeinen 8: 18-30  

Muziek:           Lied 1010  Geef vrede Heer                                                                           

                                   

Overdenking 

Orgelspel 

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    (door Geesje Hoving)

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader

Mededelingen

Collecte: stichting Actie Calcutta

Stichting Actie Calcutta (SAC) ondersteunt al sinds 1968 kansarme kinderen in India. SAC heeft als doel deze kinderen een kans te bieden op een betere toekomst door het financieren van hun schoolopleiding.

Daarnaast realiseert SAC elk jaar in India een groot aantal projecten die het onderwijs ondersteunen, zoals sanitaire voorzieningen, schoolgebouwen of zonnecel-projecten. Het project waarvoor we nu collecteren is ten behoeve van aparte toiletblokken voor meisjes en jongens in hostels in Bonphokeria, waar de kinderen verblijven om naar school te kunnen. Meer informatie over dit project is te vinden via http://www.actiecalcutta.nl/

U kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Zegen

Muziek:           Liesbeth List - Heb het leven lief 

                                   

Nagesprek 

- Ook volgende week is er een kerkdienst via deze site van Kerkomroep. De lezing is dan wederom uit Exodus en dan gaat het over de tiende 'slag' die God toebrengt aan de Farao.

- Uitzending van de laatste 40-dagenvesper: woensdag 19.30 uur

Orgelmuziek

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen