De kerkdienst van zondag 22 maart werd uitgezonden via Kerkomroep en is nog terug te luisteren.

Hieronder vindt u de liturgie;

Klokgelui

Orgelmuziek van Wim Westerman

Welkom door Rienk Kamer

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek: Kyrie eleison (Taizé)

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen 

Gebed om de Geest

Eerste lezing:  Exodus 7: 8-25 

Zingen: lied 168 gospel:   Let my people go!  (versie Louis Armstrong)

Tweede lezing:  Lucas 17: 11-19 (Debora van der Weide) 

Muziek: lied 333 Kom Geest van God             

Overdenking 

Orgelspel van Wim Westerman

DE GEBEDEN EN GAVEN

Mededeling van overlijden

Muziek:  lied 961         

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader:  gezongen versie 

Mededelingen 

Zegen

Muziek: De vrede van God (Nederland zingt)

Nagesprek 

Eerstvolgende viering

  • Goede Vrijdag, 10 apr 2020 19:30 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.