Nieuwsbrief 15 van de Jacobuskerkgemeente

Zondag weer naar de kerk!

Jacobuskerk interieurZondag 5 juli is het zover, dan kan iedereen die zonder corona-klachten is weer naar de kerk. Er zijn helaas wel de nodige beperkingen en voorwaarden. Zo hebben we uitgerekend dat maximaal vijftig kerkgangers de dienst op minimaal anderhalve meter van elkaar kunnen bezoeken. Daarom is aanmelden vooraf een voorwaarde. Dat kan via een knop op de website of door op vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur te bellen met Renate Bolhuis (242378). U krijgt altijd een bericht van Renate wanneer u welkom bent in de kerk. Neem zelf uw liedboek mee, hou uw jas bij u, desinfecteer uw handen bij de ingang, loop niet door de kerk en blijf thuis als u klachten hebt. Helaas mogen we ook niet zingen, maar we zullen veel naar mooie muziek van orgel en CD luisteren. Als u suggesties hebt voor muziek kunt u die aan mij voorleggen.

Veel mensen, uit Rolde en ook ver daarbuiten, hebben in de afgelopen periode geluisterd naar de online vieringen vanuit de pastorie in Rolde. Sinds 15 maart heeft Rienk Kamer maar liefst 23 vieringen (inclusief enkele vespers) opgenomen en gemonteerd. Dat waren vele uren werk, waar de Jacobuskerkgemeente hem zeer dankbaar voor is. Zondag 28 juni is de laatste viering op deze manier online te beluisteren. Twee weken geleden is Rienk door de voorziitter van de kerkenraad hiervoor bedankt en ontving hij een dinerbon. Op onderstaande foto is te zien dat Rienk en Gemma er van hebben genoten. Nogmaals, Rienk, heel erg bedankt voor het vele werk en de kwaliteit die je hebt geleverd!

Naamloos

Om iedereen vanaf 5 juli de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen, houden we de eerste twee zondagen in juli twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

De 10.00 uur-dienst wordt uitgezonden via kerkomroep.nl.

Aanmelden voor het bijwonen van één van beide diensten is verplicht. Gebruik daarvoor de gele knop op deze pagina.

Zo zal de kerkgang er vanaf 5 juli uit komen te zien (na de dienst van 12 juli en kijken we of het houden van twee diensten op één zondag nodig is):

Voordat de dienst begint:

Bij de ingang staat een coördinator om iedereen die zich vooraf heeft aangemeld welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden. De coördinator vraagt ook naar uw gezondheid. Heeft u klachten, dan mag u niet naar binnen. We rekenen er hierbij op dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Bij aankomst en bij het naar binnen gaan houdt iedereen 1,5 meter onderlinge afstand, ook als u even moet wachten.

Bij de ingang staat desinfectiemiddel voor de handen, maak uw handen schoon voordat u de kerk binnengaat.

De garderobe is niet in gebruik, jas en tas gaan mee naar de zitplaats.

Gebruik het toilet liever niet. Het kan wel, met inachtneming van de afstands- en hygiëneregels. U wordt verzocht het toilet (inclusief de gebruikte knoppen) schoon achter te laten.

Binnen zijn coördinatoren die iedereen naar een zitplaats wijzen; zitplaatsen zijn op ruim 1,5 meter afstand van elkaar en staan in het koor en het schip van de kerk. Gezinnen, echtparen en huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten. De stoelen die u mag gebruiken, zijn gemarkeerd.

Tijdens de dienst:

oefendienst

Op zondag 28 juni is de online-viering 'geoefend' in onze Jacobuskerk. Het is erg vreemd om niet te mogen zingen en op zo'n afstand van elkaar te moeten zitten. Maar als we kijken naar wat er wel is – een prachtig orgel, betrokken mensen, mooie teksten, een brandende paaskaars, inspirerende woorden – en wat er wel mag, dan zijn we dankbaar en blij. 

Nieuwsbrief 14 van de Jacobuskerkgemeente

Deze nieuwsbrief wil ik openen met woorden uit een lied van de muziekgroep de 3JS, waarin God op een verrassende manier wordt bezongen. Het lied is een onderdeel van de dienst van aanstaande zondag en gaat over de naam van God.

Geef mij een naam
noem mij het houden van elkaar
noem mij maar God
noem mij het goede.
Geloof maar in mij
ik ben de ruimte en de tijd
ik ben er nu
en ik zal er morgen zijn
   

(de 3JS – Geef mij een naam)

Subcategorieën

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen