wijdekerk kopieAls Jacobuskerkgemeente zijn wij een welkome plek voor LHBT'ers.

De eerste kerkenraadsvergadering in 2019 vond plaats kort na de ophef over de ‘Nashville-verklaring’, waarin orthodoxe christenen uit Amerika beschrijven hoe zij vinden dat christenen om moeten gaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. De verklaring werd onder andere ondertekend door diverse orthodoxe predikanten en door SGP-voorman Kees van der Staaij. 

In de kerkenraad hebben we gesproken over hoe wij vinden dat de kerk hiermee om moet gaan. Al meteen kwamen we tot de conclusie dat wij geheel anders denken dan de ondertekenaars van de verklaring, waar onder andere in staat: ‘WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie’. Bij ons in Rolde is iedereen welkom in de kerk. Of je nu een lesbische vrouw bent, homosexuele man, bi-sexueel, transgender of hoe je jezelf identificeert, het is niet belangrijk. Je mag bij ons zijn wie je bent. Onze kerk is een veilige plek voor iedereen. 

Toevallig stond op de agenda van de kerkenraad een vraag van de Stichting ‘Wijdekerk’, die al voor de ophef over ‘Nashville’ bij ons binnen kwam. ‘Wijdekerk’ is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er of nauw betrokken bij LHBT'ers. Ze willen laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen op hun website (www.wijdekerk.nl). Hun slogan is: ‘Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!’ De groep vraagt de kerken in Nederland, en dus ook ons, aan te geven in welke mate LHBT’ers welkom en geaccepteerd zijn. Want niet iedere LHBT’er heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als hij er binnenstapt. Op een kaart van de stichting kan een LHBT’er dit van tevoren bekijken. 

Zonder discussie heeft de kerkenraad besloten ons aan te melden als welkome plek voor LHBT-ers. Het is eigenlijk een bevestiging van onze opvattingen hierover, onder andere verwoord in de zogenoemde ‘plaatselijke regeling’. In dit reglement –in 2012 vastgesteld na overleg met de gemeente- staat bijvoorbeeld: ‘Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend’.  

Het was voor ons dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we, als symbolisch tegengeluid, enkele weken de regenboogvlag (met het woord VREDE) bij de kerk hebben laten wapperen. En de eerste zondag na ‘Nashville’ zongen we lied 536 (uit Zangen van Zoeken en Zien):

 

Ongestraft mag liefde bloeien

vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdesloop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!

Laat de liefde maar gebeuren

Als een wonder van het licht,

Als een regenboog vol kleuren

Door de hemel zelf gesticht. 

rienk

Voorafgaand aan de opname van de viering wordt de volgorde doorgesproken met Cor Koridon via een Zoom-verbinding. Vanwege de laatste coronamaatregelen is het niet meer mogelijk een gast live aan tafel te hebben. Dus zitten vanaf nu scriba Rienk Kamer en dominee Jan Bos samen aan de eettafel in de pastorie voor de opname van de viering van aanstaande zondag. 

Kerkbalans 2021Het thema van Actie Kerkbalans voor 2021 is Samen kerk, een teken van hoop. De folder Actie Kerkbalans vindt u hier. In deze folder staat onder meer beschreven waarom uw toezegging voor onze gemeente van groot belang is!

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om toezeggingen digitaal door te geven via de website van de Jacobuskerkgemeente. In verband met corona wordt iedereen gevraagd om indien mogelijk van deze online mogelijkheid gebruik te maken. Als toezeggingen digitaal worden ontvangen hoeven immers minder vrijwilligers langs de deuren te gaan om de enveloppen te bezorgen en op te halen. Verder bespaart dit de kerkrentmeesters veel tijd!

Hoe gaat alles in z’n werk ?

Gemeenteleden van wie het emailadres bekend is (ongeveer 50% van de gemeenteleden) krijgen begin januari 2021 een email met de vraag om digitaal toe te zeggen. Hiervoor krijgt iedereen per mail een persoonlijke inlogcode. Mogelijk komt er dan midden januari nog een herinneringsemail.

Alle gemeenteleden die op 21 januari nog niet digitaal hebben toegezegd, en dat betreft dus ook alle gemeenteleden waarvan het emailadres niet bekend is, krijgen rond 25 januari een envelop thuisbezorgd met daarin een begeleidende brief, een papieren toezeggingsformulier, een antwoordenvelop en de folder Actie Kerkbalans.

Antwoordenveloppen met papieren toezeggingsformulieren worden door vrijwilligers opgehaald na 1 februari 2021, bij alle gemeenteleden van wie op 21 januari geen digitale toezegging was ontvangen. Als inmiddels al wel digitaal is toegezegd kan dat aan de vrijwilliger worden medegedeeld.

De kerstviering Een engel boven Rolde staat klaar voor uitzending! Als u op kerstavond (vanaf 19:00 uur) op het bericht hieronder klikt, komt u vanzelf op de goede plek. En later kijken of nog eens terugkijken tijdens de kerstdagen kan natuurlijk ook! Via onderstaand bericht is dat ook mogelijk (of via www.rolderpost.nl). 

In ieder geval is dit een mooi moment om iedereen te bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om deze bijzondere online uitzending te verzorgen. Zoals de volgende sponsoren en subsidiegevers.
Door jullie financiële bijdrage is het mogelijk dat iedereen Kerstavond thuis kan beleven: Hartelijk dank!

 

Stichting Rossing-Koops
Stichting Behoud Rolder Kerk
Stichting Impuls Aa en Hunze
Stichting Rolder Concerten
OVVR
Gemeente Aa en Hunze
Atelier Lijn
Alien’s Boeketterie
Bloembinderij de Bloemgaard
Begrafenisvereniging Rolde e.o.
Rolder Post
Protestantse Kerk Nederland.

 

 

 

 

En zonder de medewerking van heel veel vrijwilligers voor en achter de schermen was het ook niet gelukt. Daarom ook veel dank aan: 

Martijje Lubbers, Boermarke Rolde: Gert-Jan Warringa, Henk Lansink, Rosanne Reitsema, Jaap Boersma, Klein Orkest Rolde: Jan Nijhoff, Mark Huizing, Klaas Pereboom en Karen Pereboom-Hekker, Janny Bruins, Marianne Duinkerken van de Herders van Balloo, Renate Bolhuis, Roelof Altena, Liza Werkman, Henk Hollander, Henk Schnieders, bloemengroep Jacobuskerkgemeente: Liesbeth Mooij, Janke van Wijncoop, Marion Poppelier, Albertien van der Struik, Jan van der Struik, ’t Ruige Veld Rolde, De Trans, Jan Bos, Jacco Fluks, Rienk Kamer, Gemma Groot Koerkamp en Stefan Wendel van Videospot.

 

Subcategorieën

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk