Martin Pronk heeft mooie foto's gemaakt van de Ontmoetingszondag, afgelopen 13 september. U vindt ze onder de groene balk bij FOTO'S.

Tijdens de vredeskring op zaterdag 19 september jl. lazen we onder andere deze geloofsbelijdenis:

Ik wil geloven in het recht van mens tot mens. 

In de open hand, in de geweldloosheid. 

Ik wil geloven dat alle mensen, mensen zijn. 

Dat de orde van het onrecht wanorde is. 

Ik wil geloven in de liefde die verdraagt. 

In de weg van mens tot mens.

In een woord dat zegt, wat het zegt. 

Ik wil geloven in de kleine daad. 

In de macht van het goede, in vrede op aarde. 

Pastoraat

Geesje Hoving (Schepershof) ligt nog in het ziekenhuis in Assen, maar mag dit weekend misschien naar huis. Ze is nog heel zwak. 

Als u bezoek wilt van ouderlingen of van mij, geef dit dan alstublieft aan. Ook als u zich zorgen maakt om een ander gemeentelid horen wij dat graag. Dan kunnen wij contact leggen en op bezoek gaan als daar prijs op wordt gesteld.

Thema van zondag 27 september

De vredesweek sluiten we deze zondag af met de vredesdienst. We sluiten ons aan bij het landelijke thema “Vrede verbindt verschil”. Ik heb gekozen voor lezingen

Kerk en Corona

Afgelopen week stond een artikel in de Volkskrant over de gevolgen van Corona voor de kerk: Corona zorgt voor een versnelde secularisatie, werd gesteld. De ontkerkelijking die toch al zo hard ging zou door de Corona nog sneller gaan en met tien jaar zijn vervroegd, aldus een sombere rooms-katholieke priester in Friesland.

Zulke artikelen raken mij. Zou dat ook voor onze Jacobusgemeente gelden? Natuurlijk is er de herkenning: nog steeds gaat nog maar de helft van het normale aantal mensen naar de kerkdiensten. En het is waar dat de schwung er een beetje uit lijkt te zijn. Maar ik ben toch niet zo pessimistisch! Door de crisis hebben we veel nieuwe dingen ontdekt. En we zijn weer met veel activiteiten gestart! De jongeren komen weer bij elkaar, de ontmoetingszondag was zeer goed (bezocht), de vredesweek komt eraan, de gespreksgroepen zijn weer begonnen, de theemiddag in de Wenning is weer opgestart en we gaan weer ‘gewoon’ op bezoek bij gemeenteleden.

ontmoetingszondag

Vieren, wandelen, luisteren, bidden, koffiedrinken én (gelukkig ook weer!) samen zingen. En dat allemaal buiten rondom de Jacobuskerk. De ontmoetingszondag van afgelopen zondag 13 september was zeer geslaagd!

Subcategorieën

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 04 okt 2020 10:00 uur reserveren van een zitplaats via de knop op deze website

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen