cantorijCantorij Jacobuskerkgemeente

In september 1996 stichtte één van onze organisten, Jacques Bolhuis, op verzoek van een aantal gemeenteleden, een cantorij. Binnen een half jaar telde het koor 24 leden, gelijk verdeeld over de vier koorpartijen.

De cantorij repeteert elke week op dinsdagavond één uur in het koor van de kerk; Ze houdt zich bezig met het oefenen van nieuwe, onbekende liederen en liturgische gezangen. Ook zingt ze bewerkingen over gezangen en liederen die in de dienst worden gezongen. Daarbij verdiept zij zich in de interpretatie van deze vaak eigentijdse composities. De cantorij werkt ongeveer 8 keer per jaar aan een dienst mee.

Uitgangspunt van deze vorm van musiceren is niet dat er een optreden plaatsvindt, maar dat een deel van de gemeente zich extra verdiept in het muzikale deel van de liturgie om tijdens vieringen de gemeente te ondersteunen en de viering te versterken en te verfraaien. De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur in de Jacobuskerk. Vindt u het leuk om keer te kijken dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Voor informatie kunt u bellen met dhr. W. Westerman, tel 0592-785423.