Om de week op woensdag verzorgt onze gemeente een viering in woonzorgcentrum Hendrik Kok. Een groep van voorgangers, organisten en vrijwilligers organiseert de viering, welke plaatsvindt in de recreatiezaal. Informatie kunt u krijgen bij Fré Westra (tel. 241999)
Naam Predikant Datum Tijd Bijzonderheden
september 2019
Viering mw. Beunders wo, 11 sept 2019
Viering dhr./mw. Staal wo, 25 sept 2019

Eerstvolgende viering