Pinksteren 2019  Handelingen 2, 1-11   

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van de opgestane Heer

1) Buiten jezelf zijn

Eén van de meest opvallende dingen in dat uitbundige Pinksterverhaal is dat de mensen die daar in Jeruzalem samenkomen 'buiten zichzelf' raken.

Ze zijn in verwarringals ze de discipelen in vreemde talen horen spreken.

Ze zijn verbijsterdals ze die warm gloed rond die hoofden van de discipelen zien.

En ze zijn van hun stuk gebracht door de geweldige wind die daar waait.

Er gebeuren zulke wonderlijke dingen dat ze zich afvragen: "wat gebeurt hier in hemelsnaam?!!"

De mensen raken 'buiten zichzelf'.

Dat zinnetje komt de hele tijd bij me boven als ik die tekst lees.

Eerst de discipelen en later al die andere mensen die zien wat er met hen gebeurt.

Vuur en wind en vreemde talen, geluid.

Het overkomt hen allen.

2) Jezelf zijn

Dat is mooi om te lezen, maar het staat haaks op ons levensgevoel.

Want wij moderne mensen houden ons leven graag in eigen hand.

Wij maken plannen, willen ons leven zelf inrichten en laten ons liever niet al teveel verrassen.

Daarom hebben we ook steeds meer moeite met tegenslagen, met lijden en ziekte en dood.