Zondag 5 november 2017

Overdenking

Lieve mensen van de Jacobuskerk, gasten, gemeente van Jezus Christus,

1) Suikerbieten, allerzielen en hervormingsdag

De afgelopen week was een bijzondere week.

Drie bijzondere dagen en thema's volgden elkaar op.

Op dinsdag vierden we in het land 500 jaar Reformatie.

Op woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid.

En op donderdag was het Allerzielen.

Dinsdag stonden stil bij de invloed die Luther en Calvijn en de protestantse kerk op de samenleving hebben gehad in al die eeuwen.

Op dankdag stonden veel kerken stil bij de oogst van de suikerbieten, de aardappels en de mais.

En op Allerzielen gedachten we de invloed en de oogst van overleden geliefden.

Door al die dagen loopt een rode draad.