Overdenking (monoloog Nikodemus n.a.v. Johannes 3, 1-16

Beste mensen,
mijn naam is Nikodemus.
Ik woon in Jeruzalem.
Graag wil ik u vanmorgen iets vertellen van een ontmoeting die mijn leven veranderd heeft.
De ontmoeting met Jezus van Nazareth.

Een paar jaar geleden was het.
Het was tijdens het Pascha-feest dat wij als Joden vieren.
Dat jaar was anders dan anders.
Er was namelijk een man in de stad die wonderlijke dingen deed.
Ene Jezus uit Nazareth.
Hij had op een bruiloft water in wijn veranderd.
En in de tempel had hij de tafels van de geldwisselaars die daar handel dreven omver gegooid.
Het was een hele bijzondere man, die ons allemaal aan het denken zette.
Hij zette de harten van mensen in vuur en vlam.

Ook mijn hart heeft hij in vuur en vlam gezet.
Daar wil ik u dus juist van vertellen.
Maar eerst gebeurde dat nog niet.
Eerst dacht ik: wat gebeurt hier toch allemaal?
Dat kan toch niet zo!
U moet weten: ik was in die tijd één van de bestuurders van het land in die land.
Als theoloog moest ik de regering adviseren over het beleid.
En met zijn allen wisten we niet wat we met die vreemde man aan moesten.