Overweging op zondag 29 oktober 2017 in de Jacobuskerkgemeente te Rolde

ds Ari Troost

 

Jesaja 43: 18-21. Romeinen 8:22-26a; Marcus 1: 14-15. Viering 500 Jaar Reformatie.

 

I.

"Ecclesia reformata semper reformanda." Misschien heeft u die Latijnse uitspraak weleens gehoord. Vertalen is een beetje lastig. "De gereformeerde kerk moet steeds opnieuw hervormd worden"? Of "de hervormde kerk moet altijd weer gereformeerd worden"? Nou ja, de bedoeling is, "de kerk moet zich steeds vernieuwen." Zoiets.

Evenzogoed is het een beroemde uitspraak. Hij gaat terug op de heilige Augustinus, de kerkvader die zo’n 1000 jaar eerder leefde dan Luther. Augustinus wist al dat de kerk zich steeds moet vernieuwen, dat de kerk steeds opnieuw geboren moet worden in de tijd waarin zij leeft. De kerk moet steeds opnieuw gestalte krijgen in de tijd, steeds opnieuw concreet worden en relevantie zoeken.