Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Fascinerend…, het verhaal van de genezing van de bezeten man is een fascinerende vertelling. Het kent vele facetten. Wij beperken ons dus. Bovendien kun je bijbelse genezingsverhalen benaderen vanuit verscheidene perspectieven. Ook daarin beperken wij ons. Vanochtend lezen wij de Lucas-tekst als een spiegelverhaal over de mens. Over genezen van alles wat ons wegtrekt van de omgang met de ene God.

Het verhaal is gesitueerd in de overjordaanse streek van de Gerasenen, gelegen in de Deka-polis, het Tienstedengebied. Een jood heeft er dus niets te zoeken. Wat doet Jezus daar dan, in Gods naam? Komt hij speciaal voor deze ene mens? In de stad Gerasa staan tal van tempels, gewijd aan tal van Griekse goden. M.a.w., Gerasa is een stad van legio goden en geesten. Wat doet dat met een mens? Daar word je niet goed van. Niet om uit te houden! Zo tekent Lucas het ons: de mens die bezeten is van legio demonen. Zoals Gerasa vol is van legio tempels.