Overdenking zondag 4 augustus 2019

De gelijkenis van de talenten

teksten: Mattheus 25, 14-30 en Genesis 1: 26-30

 

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) Contekst

De gelijkenis over die talenten die Jezus aan het eind van zijn leven vertelt zit barstensvol symboliek en stof voor een goed gesprek.

Ik zou er wel drie preken over kunnen houden.

Maar dat doe ik niet.

Ik ga wel een aantal dingen proberen uit te leggen, maar de kern van vanmorgen is de uitleg van wat die 'talenten' zijn.

Dat is namelijk cruciaal.

Jezus vertelt de gelijkenis volgens het evangelie van Mattheus vlak voordat hij zal worden gearresteerd en gekruisigd.

Het verhaal is onderdeel van een langere rede over het 'einde der tijden', over de tijd dat er een oordeel wordt geveld over wat mensen hebben gedaan.

Het is een verhaal op het scherpst van de snede.