Psalm 118 Palmzondag 14 april 2019
Lucas 19, 29-40

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

1) Psalm 118: een lied van pelgrims
In het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem zingen de mensen een zin uit psalm 118.
"Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer".
Dat heb je wel vaker bij demonstraties en optochten.
Zoals bij de klimaatmars, de Nijmeegse vierdaagse en religieuze processies.
Mensen bedenken slogans en zingen liederen.
Om hun gevoelens te verwoorden.
En om het vol te houden.

En blijkbaar kwam die psalm 118 bij de mensen boven toen ze Jezus daar op die ezel zagen aankomen.
Waarom kozen ze die psalm?

Die psalm 118 is de laatste psalm in een rij van 6 lofpsalmen, de zogenaamde Hillelpsalmen, Hallelujahpsalmen.
Die psalmen zongen de Israƫlieten vaak bij allerlei feesten, maar vooral bij het Loofhuttenfeest en Pascha.
Het is ook een lied dat de pelgrims zongen tijdens hun reis naar Jeruzalem, om daar Pascha te vieren bijvoorbeeld.

En als je dat weet dan zie je je vanzelf tussen al die juichende mensen rond Jezus in lopen.
Je bent al een tijdje met Hem onderweg en nu nader je het einddoel: Jeruzalem.
Daar in de verte schittert de poort van de stad.
Nog even en je kan door de poort de stad binnengaan,
en dan nog een stuk naar de tempel
om daar je einddoel te vinden.

Het aantal mensen langs de kant van de weg groeit.
Ze zwaaien met groene takken, en je krijgt net als bij de vierdaagse zomaar een gladiool in je handen gedrukt...
En je hoort de mensen zingen als ze Jezus zien: "Gezegend hij die komt in de naam van de Heer".

Eerstvolgende viering