Zondag 29 september 2019-10-12

Lucas 16: 19-31 

Jesaja 58: 1-10

Overdenking

Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus

1) Hemel en hel

Ik denk dat ieder van u wel eens een mop over de hemel en de hel heeft gehoord.

Er zijn er heel veel van.

Als je goed luistert zie je dat al die moppen en verhalen vaak wat zeggen over wat over ons mensen zelf.

Zoals die mop van die man die wilde weten of er in de hemel gevoetbald werd, want daar hield hij zo van.

Hij vroeg het aan een priester en die beloofde het in gebed te gaan vragen aan de grote Baas.

De volgende dag kwam de priester terug en de man vroeg:

"En? Hebt u antwoord gekregen op mijn vraag?"

De priester antwoordde:

"Ik heb inderdaad antwoord gekregen. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wilt u het eerst horen?

De man zei: begin maar met het goede nieuws

De priester zei: er wordt inderdaad gevoetbald in de hemel.

Het slechte nieuws is ... dat u morgen staat opgesteld....

Zo zijn er veel meer moppen en verhalen over de hemel en de hel.

Allemaal zeggen ze impliciet ook iets over onze kijk op het leven.

Zo ook dit verhaal van Jezus in Lucas 16.

Eeuwenlang hebben mensen geloofd in een hemel en een hel zoals Jezus die in dit verhaal schetst.

Over een plek waar je pijn lijdt in de vlammen.

En over een andere plek waar je in de schoot van engelen en Abraham en God ligt.

Maar ik weet niet of Jezus dat zo geloofde.

Hij vertelde dit verhaal vooral voor het leven NU.

Om een inkijk te geven, een boodschap, een perspectief.

Zoals eigenlijk alle verhalen uit de bijbel dat willen doen: een perspectief geven.