Nieuws van de meditatiegroep.

Als afsluiting van ons meditatieseizoen organiseren we in de maand juni 3 verschillende vormen van meditatie, op 11 juni, 18 juni en 25 juni. Ook als je nog niet eerder aanwezig was bij een meditatieavond op de dinsdagavond in de Jacobuskerk, ben je natuurlijk van harte welkom op een van deze avonden. Lees hieronder verder over de inhoud van deze drie bijzondere mediatatie vormen.

 

11 juni – Klankschalenmeditatie.

Een klankschaal is een meditatie-instrument waarbij elke klankschaal een eigen karakter, toonzetting en klankkleur heeft. Door een serie klankschalen op een bepaalde manier aan te slaan, ontstaat er een boeket aan klanken, resonanties en trillingen. De trillingen dringen door tot in je lichaam, vooral als de klankschalen rond gaan en dichtbij worden gehouden, hetgeen ontspannend kan werken. Klankschalen kunnen drempelverlagend werken voor mensen die graag willen mediteren, maar tegen de stilte opzien. Door de klanken van klankschalen is er geen stilte, maar kun je wel een tijdlang stil zijn, in jezelf keren en ontspannen. 

Deze klankschalenmeditatie wordt gegeven door Erik Riensema uit Gieten, die op professionele basis klankschaalconcerten verzorgt in onder meer Fontana Bad Nieuweschans.

18 juni - Ignatiaanse meditatie

Een ignatiaanse meditatie is een geleide meditatie waarbij een Bijbelverhaal wordt voorgelezen en waarbij een beroep wordt gedaan op de verbeeldingskracht, ‘het innerlijk zien’. Veel meer dan (tekst)woorden alleen, helpt de verbeelding met behulp van alle innerlijke zintuigen je de betekenis van het verhaal eigen te maken en je met een (hoofd)persoon in het verhaal te identificeren. Hierdoor kan de inhoud en de betekenis van het verhaal doorleefd worden en zo verbonden worden met het dagelijks leven. 

Deze ignatiaanse meditatie wordt geleid door Annelies Haijtink.

25 juni – Meditatie m.b.v. een icoon.

‘Vensters op de eeuwigheid’ worden iconen weleens genoemd, doorkijkjes naar de hemel. Maar meer nog dan dat: het is of ons eigen gewone leven eventjes belicht wordt met eeuwig licht. En dan kunnen we weleens heel andere dingen zien. Misschien wel sporen van God. Bij het mediteren bij iconen gaat het om een andere manier van kijken. Om het eigen leven te zien vanuit de icoon.

Deze meditatie wordt geleid door Willemijn Lau. 

Informatie:

De meditatie begint om 19.00u en duurt ca. 30 minuten. De kerk is open vanaf 19.45 (ingang consistorie). Opgeven vooraf is niet nodig en ervaring in mediteren is niet noodzakelijk. Meer informatie is te verkrijgen bij Willemijn (240868) of Annelies (248358)

Eerstvolgende viering