How beautiful are the feet of them

that preach the gospel of peace

and bring glad tidings of good things

(Aria uit de Messiah van Händel)

Op deze website vindt u alle informatie rondom de Jacobuskerkgemeente (PKN). We hopen dat u de weg naar ons en het mooie kerkgebouw zult vinden en we heten iedereen van harte welkom in de zondagmorgenviering, elke zondag om 10 uur of bij een andere activiteit vanuit onze gemeente.

Opbrengsten en aanwendingen diaconale gelden 2017

Opbrengsten; 

In 2017 is er een bedrag van ca.€ 11.250,-aan collecte-opbrengsten t.b.v. de diaconie binnen gekomen. Dit bedrag blijft de laatste jaren ongeveer gelijk. Van dit bedrag was ongeveer € 7.400,- bestemd als doorzendcollectes voor wereldwijde doeleinden en €2.400,- voor landelijke doeleinden. Het resterende bedrag was bestemd voor diverse diaconale activiteiten binnen de gemeente.

Vanuit de actie Kerkbalans is een bedrag van € 9.500,- beschikbaar gesteld voor diaconaal werk.En ook niet onbelangrijk: er is een bedrag van circa € 2.500,- aan giften ontvangen.

Aanwendingen;

Naast de hierboven genoemde doorzendcollectes heeft de diaconie voor een bedrag van € 10.500,- aan giften en bijdragen beschikbaar gesteld voor diverse stichtingen en instellingen.Een bedrag van € 3.600,- ging naar landelijke doeleinden en € 6.900,- wereldwijd.

Daarnaast heeft de diaconie € 1.500,- overgemaakt in verband met rampsituaties ( Afrika, Bangladesh en Nepal).

Aan bloemen voor ouderen en zieken is een bedrag van € 3.000,- besteed.Eenzelfde bedrag is gebruikt voor diverse plaatselijke diaconale activiteiten, waaronder de kerstattenties.

Dat de diaconie meer geld heeft besteed aan goede doelen dan er opbrengsten waren, heeft er mee te maken,dat de kerkenraad enige jaren geleden besloten heeft dat de financiële reserve van de diaconie jaarlijks met € 5.000,- afgebouwd mag worden.

(Robert Arntzenius)

Exploitatie Jaarrekening 2017 Diaconie tbv website kopie